Nieuws
donderdag, 14 apr 2022

Britse migratiedeal verdient navolging

Vandaag kondigde de Britse regering een nieuwe stap aan in de verstrenging van haar asiel- en migratiebeleid. “Concreet gaat om een overeenkomst met Rwanda die in eerste instantie betrekking zou hebben op alleenstaande jonge mannen die illegaal voet aan wal hebben gezet. Daarbij zou de afhandeling van de asielprocedure in Rwanda plaatsvinden”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. “In de wetenschap dat vorig jaar een recordaantal van 28.000 illegale migranten Groot-Brittannië bereikte, kunnen we het Britse initiatief alvast een stap in de goede richting noemen.”

Wie recht op asiel blijkt te hebben, kan dat uiteraard krijgen, maar dan wel in het voornoemde Afrikaanse land en niet langer in Groot-Brittannië. “De onderliggende motivatie van deze aanpak bestaat erin het businessmodel van criminele mensensmokkelaars te breken”, aldus Van Langenhove. “Nu verdienen die pakken geld aan de piekende illegale oversteek van het Kanaal.”

“Zoals Denemarken gisteren, toont vandaag ook de Britse regering aan dat de geesten aan het rijpen zijn”

Het Vlaams Belang herinnert eraan dat vorig jaar ook al Denemarken stappen zette in de richting van een nieuw asielbeleid dat in grote lijnen is gebaseerd op het zogenaamde Australische model.

“Concreet is het zo dat wie illegaal Australië tracht binnen te komen, nooit toelating krijgt om in het land te blijven”, vervolgt Van Langenhove. “Bonafide asielzoekers krijgen in dat geval weliswaar recht op asiel, maar niet in Australië zelf. Sinds de invoering van dit beleid werd in een mum van tijd het businessmodel van de mensensmokkelmaffia gekraakt en werd het aantal doden op de gevaarlijke zeeroute tot nul herleid. Het geld dat de illegale immigratie ooit kostte, besteedt het land vandaag veel beter, met name aan de opvang in eigen regio, die veel meer mensen en echte noodlijdenden ten goede komt.”

“De boodschap moet duidelijk zijn: het recht op bescherming staat niet gelijk het recht op een toegangsticket tot een Europese welvaartsstaat”, besluit Van Langenhove. “Helaas blijft de Europese Commissie tot op heden, ook in het aangekondigde, onrealistische ‘migratiepact’, uitgaan van open asielloketten voor illegale immigratie, terwijl dit systeem zijn onwerkbaarheid ondertussen duidelijk heeft bewezen.”