Nieuws
woensdag, 02 feb 2022

Brussels burgemeester brengt veiligheid politie en vreedzaam betogingsrecht in gedrang

Vlaams Belang-fractieleider in Brussel, Dominiek Lootens-Stael is niet te spreken over het voorstel van Brussels burgemeester Philippe Close (PS) die een individueel administratief betogingsverbod wil gebruiken om geweld in de marge van betogingen tegen te gaan. “Het wordt tijd dat de rol van Close in de ordehandhaving bij grote manifestaties in Brussel die steevast geplaagd worden door extreemlinks geweld, onder de loep wordt genomen”, benadrukt Lootens-Stael. “Close en de politieofficieren onder zijn bevel weigeren extreemlinkse gewelddadige groepen zoals Antifa aan te pakken. Dat is de oorzaak van de steeds weerkerende ellende.”

In het Brussels Parlement werd gedebatteerd over de problemen rond de ordehandhaving bij grote betogingen. Dit naar aanleiding van het uit de hand gelopen geweld op de internationale betoging op 23 januari tegen vrijheidsberovende maatregelen bij het coronabeleid. Grote discussiepunt was de rol van de burgemeesters, maar ook die van minister-president Rudi Vervoort (PS) inzake de veiligheid bij betogingen die het lokale niveau overstijgen. Normaliter is burgemeester Close (PS) in Brussel de sleutelfiguur omdat de meeste betogingsroutes op zijn grondgebied lopen. Hij deed de dag voor de betoging een voorstel om gekende relschoppers geen toegang tot betogingen te geven, maar dat kon op weinig steun rekenen. Vervoort weigerde zelf enige commentaar te geven. 

“Close kan zijn taak niet aan en Vervoort doet steeds alsof zijn neus bloedt” 

“Het voorstel van Close is gevaarlijk omdat zulke maatregelen vooral kunnen gebruikt worden om politieke tegenstanders de mond te snoeren”, duidt Lootens-Stael. “Niet de tienduizenden vreedzame betogers waren toen de aanstokers van het geweld tegen politie en ordedienst van de grote Europese betoging voor vrijheid. Wel een extreemlinkse groep onder leiding van zogenaamde antifascisten uit vooral Frankrijk die Brussel op zijn kop wilde zetten. De politie kon hen inrekenen, maar deed dit niet. Ook niet toen de ordedienst er op aandrong. De agressors werden zelfs richting Jubelpark gedreven en konden zich mengen met het publiek. Duizenden mensen werden door de politie met harde hand uit het park gedreven waardoor escalatie volgde.”

Lootens-Stael herinnert er aan dat er bij de ordehandhaving op het Brussels grondgebied geregeld iets grondig fout loopt. “Steeds opnieuw zijn er getuigenissen dat kleine groepen provocateurs de politie molesteren zodat de politie zich ook tegen vreedzame betogers keert. Met het gevolg dat de situatie helemaal uit de hand loopt. Minister-president Vervoort weigert echter zijn coördinerende rol op te nemen en beweert dat er door Close in het beheer van de betoging geen fouten werden begaan. Ik durf dit ten stelligste te betwisten,” benadrukt Lootens-Stael.

“Close laat al te vaak linkse extremisten ongemoeid en gebruikt hun aanwezigheid om ganse betogingen die hem niet welgevallig zijn in diskrediet te brengen, besluit Lootens-Stael. Zo wordt de roep om betogingen te verbieden aangewakkerd - wat een bedreiging is voor onze vrijheden. Bovendien komt de veiligheid van de politie zo in gevaar. Het wordt hoogtijd dat de perfide rol van Close in het gebeuren wordt onderzocht.”