Nieuws
vrijdag, 17 jun 2022

Brussels Parlement stemt voor onverdoofd slachten: “Immens teleurstellend politiek opportunisme”

“Een donkere dag voor Brussel, een donkere dag voor het dierenwelzijn. Zo reageert Brussels Fractievoorzitter voor het Vlaams Belang Dominiek Lootens-Stael na de afwijzing van een voorstel dat bedwelmd slachten zou verplichten, ook bij rituele slachtingen. “Ik ben teleurgesteld in het gebrek aan moed van sommigen, maar blijf vastberaden om deze strijd voor het gezond verstand, die ik al bijna 30 jaar voer te blijven volhouden!”

Een kleine meerderheid heeft het voorstel tegen onverdoofd slachten afgewezen. Hierdoor blijft in Brussel de mogelijkheid onverdoofd te slachten overeind terwijl het in de rest van het land reeds enige tijd verboden is. De kwestie zorgde in bepaalde partijen en binnen de meerderheid voor diepe verdeeldheid. De druk van de islamitische electorale belangen op een aantal partijen was blijkbaar te groot.

“Electorale berekening om vooral de fundamentalistische moslimkiezer voor zich te winnen, was de grootste drijfveer voor linkse partijen, vooral aan Franstalige kant, om dit verbod, dat eigenlijk de logica zelve zou moeten zijn, af te schieten”, analyseert Lootens-Stael. “Hiermee wordt nogmaals aangetoond dat het Hoofdstedelijk Gewest op een verkeerd spoor zit. Als we voor verschillende gemeenschappen binnen één samenleving verschillende normen, waarden en wetten laten gelden, plaveien we de weg voor segregatie en apartheid en tegen gedeeld burgerschap.”

Maar Lootens-Stael blijft vastberaden: ”Bijna dertig jaar stel ik dit nodeloos, vermijdbaar en onduldbaar dierenleed aan de kaak. Vandaag stonden we heel dicht bij een verbod. Succes konden we nog niet verzekeren, maar het toont wel aan dat het Vlaams Belang voorop loopt in moeilijke thema’s en erin slaagt andere partijen de juiste richting te wijzen. We zullen blijven pleiten voor het toepassen van het gezond verstand. De partijen en collega’s die vandaag niet de moed hebben getoond dit verbod er door te duwen, vooral degenen die zich onthouden hebben, moeten we in 2024 de wacht aanzeggen. Er resten ons nog 24 maanden voor de verkiezingen, het Vlaams Belang zet de strijd verder: voor de dieren, voor onze mensen!”