Nieuws
dinsdag, 13 jul 2021

Brusselse politie: protestacties bij de zone Brussel-Zuid

Het Vlaams Belang maakt zich zorgen en hoopt dat protestacties van het politiepersoneel de Brusselse beleidsmensen doen inzien dat aandacht voor de politie de eerste vereiste is voor een goed draaiend veiligheidsbeleid. Een groot deel van de agenten van de politiezone Brussel-Zuid die de interventieploegen bemannen, heeft zich gisteren ziek gemeld om te protesteren tegen de reorganisatie van hun dienst”, zegt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael (Vlaams Belang). Ze zeggen extreem vermoeid te zijn, en wie kan aan die woorden twijfelen?”

Dat werken voor de politie in één van de zes Brusselse zones geen gemakkelijke opdracht is, is een understatement van jewelste. Vooral de zone Brussel-Zuid krijgt vaak te maken met banditisme en rellen. “Denk maar aan de vele incidenten van het afgelopen anderhalf jaar”, aldus Lootens-Stael. “De beelden van een politiewagen die werd geblokkeerd en geplunderd en waarbij één van de daders schietend met een gestolen dienstwapen wegliep, herinnert iedereen zich nog. Het geweld tegen de politie en de intense inzet van het afgelopen anderhalf jaar vergen nu hun tol.”

“We hopen dat de korpsleiding en de personeelsvertegenwoordigers van de politie samen een goede oplossing kunnen uitwerken voor de huidige problemen”

"Onze mensen zijn moe en overbelast", zegt NSPV-voorzitter Mario Thys. De druppel die de emmer deed overlopen was het invoeren van een dienstregeling die sinds 1 april van kracht is. “Agenten moeten nu shiften van 12 uur draaien in plaats van 10 uur omdat de Brusselse politiediensten kampen met een tekort aan manschappen”, vult Lootens-Stael aan. “Er zijn wel aanwervingen, maar door de slechte werkomstandigheden en de aanhoudende kritiek van linkse politici is rekruteren in Brussel allesbehalve eenvoudig”.

“We willen vooral een oproep doen aan het Brusselse en federale beleid om het werk van de Brusselse politie te respecteren en hen in te zetten waar het echt nodig is, ten bate van de veiligheid van de burgers”, besluit Lootens-Stael. “We willen dat prioriteiten worden herbekeken en Brussel terug veilig kan worden.”