Nieuws
vrijdag, 29 apr 2022

“Brusselse regering heeft elke geloofwaardigheid verloren”

“De Brusselse hoofdstedelijke regering wil zich in de laatste twee jaren van haar termijn richten op haar zogenaamde klimaatdoelstellingen en vertelt daarbij een totaal ongeloofwaardig verhaal”, laat Dominiek Lootens-Stael, Brussels fractievoorzitter van het Vlaams Belang, optekenen. “Rudi Vervoort en zijn PS zijn de controle kwijt. Vervoort wordt opgejaagd door de islamisten in eigen partij en zit gekneld tussen zijn regeringspartner Ecolo en de oppositie van de PTB. Behalve de schuldenberg vergroten, zal deze regering niks meer rondkrijgen” Dit is het harde oordeel na een persconferentie door de voltallige Brusselse regering waar deze haar verdere plannen uit de doeken deed.

De voltallige Brusselse regering heeft donderdag tijdens een persconferentie een overzicht gegeven van haar werk sinds 2019 en heeft ook haar prioriteiten voor de tweede helft van haar ambtstermijn uiteengezet. Na het vele getouwtrek en de ruzies binnen de regering, vond regeringsleider Rudi Vervoort het nodig om alle neuzen weer in dezelfde richting te wijzen. De Brusselse regering bevestigt officieel dat ze haar klimaatdoelstellingen gaat aanpassen aan de verhoging die de Europese Commissie voor België vorig jaar heeft vastgelegd. Die wil in plaats van de overeengekomen 40 procent uit de beleidsverklaring, de uitstoot van broeikasgassen met maar liefst 47 procent verminderen tegen 2030.

“Om deze rigoureuze doelstellingen te kunnen halen, zal de regering nu wel met een realistisch plan moeten komen”, benadrukt Lootens-Stael. “Hier hebben we jammer genoeg nog steeds niet veel van gezien.” De Brusselse regering wil het gebruik van fossiele brandstoffen versneld uitfaseren en de verwarming hiermee vanaf 2025 niet meer toelaten in nieuwe of ingrijpend gerenoveerde woningen. “Niemand weet echter te vertellen welk betaalbaar en efficiënt alternatief er in de plaats moet komen”, zegt Lootens-Stael. “Bovendien bevinden we ons in een energiecrisis van jewelste en staan we aan de vooravond van een economische crisis, die de al zeer kwetsbare middenklasse van Brussel, zwaar zal treffen.”

“De Brusselse Hoofdstedelijke regering krijgt haar plannen niet gefinancierd en de invloed van het islamisme wordt steeds zichtbaarder”

Volgens het Vlaams Belang is een andere gevaarlijke bedreiging voor het Hoofdstedelijk Gewest echter de razendsnel groeiende schuldenberg. “Brusselaars die een eerste woning kopen, zullen minder registratierechten moeten betalen en krijgen bijkomende steun als de woning na aankoop energiezuiniger wordt gemaakt. Over het financiële plaatje hult men zich echter in stilzwijgen”, zegt Lootens-Stael. “Ook een groot infrastructuurproject als de metrolijn 3 wordt op het spoor gezet zonder dat de financiering daarvoor rond is. Dit is toch een zeer verontrustende ontwikkeling waarmee deze regering haar geloofwaardigheid verliest.”

Tijdens de persconferentie bleven opvallend genoeg ook enkele onderwerpen onbesproken zoals de Brusselse stadstol. “Het feit dat hier met geen woord over gerept werd, duidt aan dat de fundamentele breuklijnen niet overwonnen zijn en dat de regering zich hortend en stotend naar de verkiezingen van 2024 zal slepen”, besluit Lootens-Stael. “Bovendien liggen het hoofddoekenverbod bij overheidspersoneel en het verbod op het onverdoofd slachten nog steeds op tafel. De invloed van het islamisme blijft als een zwaard van Damocles hangen boven deze regering en ondermijnt de Brusselse samenleving.“