Nieuws
donderdag, 10 nov 2022

“Brusselse regering speelt nefaste rol in asielopvang”

Het Vlaams Belang verzet zich tegen het voornemen van de Brusselse regering om in te staan voor 1.200 extra opvangplaatsen om de asielcrisis mee op te vangen. “Instaan voor onderdak van asielzoekers is in geen enkel geval de taak van de Hoofdstedelijke regering”, stelt fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael. “Dit zal het aanzuigeffect alleen nog maar groter maken.”

“Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) stelde recent dat dit land in 2022 zomaar eventjes100.000nieuwkomers te verwerken zal krijgen”, aldus Lootens Stael. “En dit hallucinant en nooit eerder gezien cijfer is al heel zichtbaar in de Brusselse straten en pleinen. In landen zoals Denemarken, met een socialistische regering nota bene, is dat niet het geval. Omdat daar niet dezelfde voordelen worden gegeven als in dit land, blijft de toestroom aan asielzoekers er beperkt.”

“Er is geen gebrek aan opvang maar er zijn te veel asielzoekers, en dat is de schuld van de federale en Brusselse regeringspartijen”

“Dit opengrenzenbeleid is onhoudbaar voor het land en dat geldt zeker voor Brussel”, vervolgt Lootens-Stael. “Het huidig beleid zorgt voor een zodanig aanzuigeffect dat onze opvangcapaciteit vele malen wordt overschreden. Dat Brussel een nog actievere rol wil spelen in de opvang van asielzoekers, die vaak geen enkel recht hebben op asielopvang, is totaal ongepast.”

“Het creëren van onrealistische verwachtingen is een wrede en inhumane manier van aan politiek doen”, merkt Lootens-Stael tot slot op. “Zo blijft deze mensenstroom aanhouden en moeten gezinnen noodgedwongen op straat slapen. En door het actief ondersteunen van afgewezen asielzoekers die illegaal in het land blijven, is de Brusselse regering mee schuldig aan de mensensmokkel en de ongebreidelde toestroom.”