Nieuws
dinsdag, 25 okt 2022

Burgerbevraging bevestigt breed draagvlak voor migratiestop

“De Vlaming heeft nooit gestemd voor de massamigratie en de multiculturele samenleving, en ook vandaag wijst hij die af. Toch wordt ze door de strot geramd.” Dat reageert Kamerlid Dries Van Langenhove na de nieuwste bevraging over het thema, ditmaal door Randstad en onderzoeksbureau Ikanos. De burgerbevraging bevestigt ook de steun voor de oplossingen van het Vlaams Belang: “Meer grensbeveiliging, meer uitzetting van illegalen en minder immigratie.”

De Vlamingen hebben een uitgesproken negatief oordeel over de massamigratie die de afgelopen decennia plaatsvond, dat blijkt uit de nieuwste rondvraag. Een meerderheid van de bevraagden (60%) is van oordeel dat migranten de maatschappij meer kosten dan ze opbrengen. Een gelijkaardig aandeel vindt dat de veiligheid is achteruitgegaan en nog eens 64% ziet dat de kwaliteit van het onderwijs door immigratie is achteruitgegaan - iets wat al duidelijk werd bevestigd door eerdere studies over taalachterstand en allochtone slaagcijfers. Wat blijkt verder? De Vlaming is overtuigend vragende partij voor een verstrenging van de gezinsherenigingregels, wil illegaliteit doortastend aanpakken en een betere bewaking van de EU-buitengrenzen.

Burgerbevraging: open grenzen en welvaartsstaat werken niet samen

“Opnieuw krijgen we bevestiging van het volk als het gaat over onze analyse van de multiculturele samenleving en onze oplossingen tegen massaimmigratie”, vertelt Van Langenhove. “Dat hoeft ook niet te verbazen. Met het afgelopen en huidige beleid maken we een samenleving die er voor iedereen - allochtoon en autochtoon - slechter zal uitzien; waar Nederlands steeds zeldzamer wordt en culturele cohesie verdwijnt. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor de organische solidariteit die een welvaartsstaat ondersteunt, nog los van het disproportioneel aantal inactieven en dus steuntrekkers die we massaal importeren van buiten de EU.”

“Het lakse migratie- en integratiebeleid van Nicole De Moor, Bart Somers en hun voorgangers komt dan ook met alle sociale gevolgen van dien voor onze welvaartstaat”, vervolgt Van Langenhove. “Het meer en meer verdwijnen van Nederlands als moedertaal duwt ons onderwijs in een neerwaartse spiraal, terwijl de grootschalige allochtone inactiviteit onze sociale zekerheid ondergraaft. Het is dan ook een ongelofelijke spreidstand om voor de welvaarstaat te zijn én voor open grenzen. Het verzadigingspunt zijn we lang voorbij, en bovendien moeten we eindelijk erkennen dat asielmigratie op basis van sociale voordelen geen echte asielmigratie of vluchten voor conflict is, maar wel welvaartstoerisme.”

“Asielopvang in eigen regio moet terug de regel worden, en vervolgmigratie - door gezinshereniging - moet drastisch aan banden worden gelegd”, besluit Van Langenhove dan ook. “En net zoals de meeste Vlamingen dat eisen, moet illegale migratie en illegaliteit doortastend aangepakt worden. Dat doen we door illegalen op te sporen, op te sluiten en uit te zetten - gecombineerd met ernstige bewaking van onze buitengrenzen, met waar nodig fysieke barrières."

Eerder bleek ook al uit een VRT-onderzoek dat de meeste Vlamingen het eens zijn met het Vlaams Belang en baas in eigen land willen blijven.