Nieuws
maandag, 20 sep 2021

CD&V in Europa: noch christelijk, noch democratisch

Het Vlaams Belang stelt vast dat het betuigen van medeleven aan nabestaanden van mensen die in Afghanistan om het leven zijn gekomen voor CD&V een brug te ver is. Tijdens de plenaire zitting van september boog het Europees Parlement zich over een resolutie omtrent de situatie in Afghanistan”, zegt Europees Parlementslid Gerolf Annemans. “Daarbij werd een amendement dat medeleven met slachtoffers betuigde, door CD&V weggestemd.”

“De resolutie had het vooral over de unilaterale terugtrekking van de Verenigde Staten, de overname door de Taliban, de daarbij horende vluchtelingencrisis, de algemene humanitaire situatie en wat er staat te gebeuren na twintig jaar chaos”, aldus Annemans. “De fractie Identiteit & Democratie (ID), de fractie van Vlaams Belang in het Europees Parlement, diende een amendement in, met de bewoordingen: ‘(Het Europees Parlement) betuigt zijn oprechte medeleven met de families en vrienden van de militairen en burgers die de afgelopen twintig jaar in Afghanistan om het leven zijn gekomen’”.

Ook in Europa blijft CD&V de dweil van paars-groen”

Dit amendement werd goedgekeurd door de plenaire zitting. “Van groenen, socialisten en liberalen zijn we het gewoon dat ze onze amendementen blind wegstemmen”, vervolgt Annemans. “Zoals vaker het geval, durft de Fractie van de Europese Volkspartij (EVP), waar CD&V deel van uitmaakt, enige intellectuele eerlijkheid aan de dag leggen. Ook nu was dit niet anders, en keurden de parlementsleden van de EVP ons amendement nagenoeg unaniem goed.”

“Het mag niet verbazen dat Cindy Franssen en Tom Vandenkendelaere, de Europarlementsleden van CD&V, zich bevonden tussen de enkelingen die niet voor (en zélfs tegen) stemden”, besluit Annemans. “Zelfs een ID-amendement om medeleven te betuigen is een brug te ver voor de CD&V. Christelijk noch democratisch zeg maar.”