Nieuws
dinsdag, 16 mei 2023

Cd&v-voorstellen arbeidsmarkthervorming zijn een maat voor niets

De cd&v-voorstellen over de hervorming van de arbeidsmarkt zijn een maat voor niets. Volgens arbeidseconoom Stijn Baert zullen deze voorstellen het verschil tussen werken en niet werken niet vergroten. Ook pleit cd&v opnieuw voor de herinvoering van de pensioenbonus. Een oud recept, dat nauwelijks activeert en dus meer kost dan het opbrengt. Verder komt het communautaire aspect niet aan bod in de voorstellen van de christendemocraten. “Deze voorstellen zijn een maat voor niets”, zegt Kamerlid Hans Verreyt. “Werkenden moeten netto meer overhouden en er is dringend nood aan een regionalisering van het volledige arbeidsmarktbeleid.”

Werken zou moeten lonen, maar door decennialang wanbeleid is er nauwelijks een verschil tussen werken en niet werken. Geen wonder dat amper 72 procent van de Belgische beroepsbevolking aan de slag is. Zonder Vlaanderen zaten we in de absolute staart van het Europese peloton. Met een werkzaamheidsgraad van 76,7 procent doet het noordelijk deel van het land het opmerkelijk beter dan Wallonië (65,7 procent) en Brussel (62,2 procent). Dit is één van de voornaamste redenen van de torenhoge transfers van het werkende noorden, naar het niet-werkende zuiden van het land. Jaarlijks bedragen de transfers naar Wallonië 4.300 euro per werkende Vlaming.

“Doordat de Vlaamse partijen, waaronder cd&v en Open Vld, keer op keer voor de postjes kiezen en hun ziel verkopen aan de PS, houden ze deze transfers in stand”

De grote verschillen tussen Vlaanderen enerzijds en Wallonië en Brussel anderzijds hebben te maken met het activeringsbeleid. Terwijl de VDAB 2,9 procent van de werklozen sanctioneert, legt Forem, de Waalse arbeidsbemiddelaar slechts in 1,1 procent van de gevallen een sanctie op. Actitris, de Brusselse arbeidsbemiddelaar doet nog slechter met 0,2 procent. “Dit toont duidelijk aan dat de prioriteiten en de visie in de verschillende landsdelen mijlenver uit elkaar liggen”, voegt Verreyt toe. “Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen, Wallonië en Brussel, onder druk van de PS, willen dit niet. Doordat de Vlaamse partijen, waaronder cd&v en Open Vld, keer op keer voor de postjes kiezen en hun ziel verkopen aan de PS, houden ze deze transfers in stand. Dit maakt hen even schuldig als de PS zelf.”

Verder neemt de cd&v de pensioenbonus - die werd afgeschaft door de vorige regering waar ze zelf deel van uitmaakten - op in zijn voorstellen. Hiermee gaan ze lijnrecht in tegen het advies van het Planbureau dat deze bonus bestempelde als niet efficiënt en te duur. “Het teruggrijpen naar dure, achterhaalde recepten zoals de pensioenbonus, bewijst het failliet van de voorgestelde maatregelen en van de cd&v als partij”, zegt pensioenexpert van het Vlaams Belang Ellen Samyn. “Enkel met het Vlaams Belang kan echt hervormd worden. De andere partijen, van de PVDA tot de N-VA, zijn te verknocht aan de PS”.