Nieuws
dinsdag, 23 aug 2022

Chaos aan Klein Kasteeltje: "Asielinvasie stoppen"

Het voltallige personeel van Fedasil heeft vandaag het werk neergelegd uit onvrede met de onveilige werkomstandigheden aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. Tientallen asielzoekers veroorzaakten hier vanochtend onrust waarna de politie moest tussenkomen om rust te brengen. “De asielloketten worden gewoon overspoeld”, zegt Kamerlid Dries Van Langenhove. Maar asielzoekers die zich agressief gedragen, verdienen geen opvang.”

Sinds vorige week donderdag is de aanmeldprocedure aan het Klein Kasteeltje veranderd. Asielzoekers moeten zich niet langer melden aan de achterkant, waar de ingang van het aanmeldcentrum zich bevindt, maar aan de voorkant naast de Brusselse Kleine Ring. Sindsdien is de politie nadrukkelijk aanwezig om de stroom van asielzoekers in goede banen te leiden. Vanochtend liep het echter mis toen tientallen alleenstaande mannen begonnen te drummen en de politie moest tussenbeide komen. Voor de medewerkers van Fedasil was de maat hiermee helemaal vol. Het voltallige personeel legde daarom zowel op de hoofdzetel als in de 36 opvangcentra het werk neer om de onveilige werkomstandigheden aan te klagen.

“Het personeel van Fedasil heeft overschot van gelijk dat het niet langer in deze onveilige omstandigheden wil werken”, zegt Van Langenhove. “Het Klein Kasteeltje wordt gewoon overspoeld door deze asielinvasie, waar noch Sammy Mahdi iets aan deed, noch Nicole De Moor iets aan doet.”

“De asielzoekers aan het Klein Kasteeltje moeten zich aan onze regels houden”

De asielzoekers aan het Klein Kasteeltje beroepen zich op de rechten van de Conventie van Genève, maar lijken niet te beseffen dat dit vluchtelingenverdrag ook plichten inhoudt. “Volgens deze Conventie, die grondig aan herziening toe is, moet elke vluchteling zich in het land waarin hij zich bevindt zowel aan de wetten en voorschriften houden als aan de maatregelen, genomen voor de handhaving van de openbare orde”, aldus Van Langenhove. “Daarom moet de politie een proces-verbaal opmaken van alle geweldplegers zodat zij effectief veroordeeld kunnen worden.”

Volgens Van Langenhove zouden geweld plegende vluchtelingen niet in aanmerking mogen komen voor verblijfsrecht. “Vreemdelingen die hier criminele feiten plegen, moeten worden uitgezet. Bovendien stelt artikel 52/4 van de vreemdelingenwet dat asielzoekers die een gevaar vormen voor de samenleving buiten internationale bescherming vallen”, besluit het Kamerlid. “Laten we verder ook niet vergeten dat de Dublin-verordening gebiedt dat je asiel moet aanvragen in het eerste EU-land waar je arriveert als vluchtelingen, en dus niet mag doorreizen naar de rijkste landen. Het geweer moet dus dringend van schouder veranderd worden en er moet ingezet worden op opvang in eigen regio: zo kunnen we met minder middelen, méér echte vluchtelingen helpen.”