Nieuws
woensdag, 03 feb 2021

Christenenvervolging neemt toe: “Vlaamse Regering mag niet wegkijken”

Het Vlaams Belang trok in de Commissie voor Buitenlands Beleid van het Vlaams Parlement aan de alarmbel na het bekend raken van verontrustende cijfers over het toenemende geweld tegen christenen in veel landen. Vorig jaar werden maar liefst 4.761 christenen om het leven werden gebracht omwille van hun religie. De intensiteit van de christenvervolging neemt bovendien wereldwijd fors toe. Vlaams Parlementslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) peilde via een parlementaire vraag naar de gevolgen die minister-president Jan Jambon (N-VA) zou geven aan de resolutie die ter zake reeds door het Vlaams parlement werd goedgekeurd. “De Vlaamse Regering mag niet wegkijken en moet druk uitoefenen om dit geweld af te remmen”, reageert Deckmyn.

Organisatie Open Doors publiceert jaarlijks de Ranglijst Christenvervolging’ en stelt vast dat in 74 landen christenen te maken krijgen met ‘extreme of hoge mate van vervolging’. Voor het eerst bevat de lijst 50 landen met het label ‘extreem’. In totaal worden zo 309 miljoen christenen getroffen. Vorig jaar werden tevens 4.761 christenen vermoord. Vooral in Sub-Sahara Afrika stijgt het geweld fors. Het Vlaams Parlement nam vorig jaar al een resolutie aan over de situatie van christelijke minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) vroeg minister-president Jambon (N-VA) nu om na te gaan hoe er meer aandacht voor deze problematiek kan worden opgebracht.

Voor het Vlaams Belang moet druk worden uitgeoefend om de christenvervolgingen een halt toe te roepen. Er moet meer aandacht besteed worden aan christenvervolgingen”, reageert Deckmyn. “Verder moet er bekeken worden hoe er concreet gereageerd kan worden.” Minister-president Jambon belooft verder onderzoek te voeren door onder meer samen te werken met niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die werken rond deze problematiek.

Er moet druk gezet worden op regeringen in het Midden-Oosten en Afrika om hen aan te zetten tot bescherming van christelijke minderheden

Vorig jaar werd de Vlaamse Regering in een resolutie weliswaar opgeroepen om ‘de dialoog aan te gaan met vertegenwoordigers van religieuze minderheden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika’ en ‘de bescherming van deze minderheden te bevorderen waar ze worden bedreigd’. “Maar het mag niet bij woorden blijven”, meent Deckmyn. Tot op heden nam het geweld tegen christelijke minderheden alleen maar toe.

Bovendien riep de resolutie de regering op om ‘in haar contacten met autoriteiten van landen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika de precaire situatie van minderheden aan te kaarten en aan te dringen op hun bescherming’ en ‘op federaal, Europees en internationaal niveau aan te dringen op politieke actie’. “Naar aanleiding van het alarmerende rapport van Open Doors, moet daarvan nu dringend werk gemaakt worden”, besluit Deckmyn.