Nieuws
vrijdag, 17 jun 2022

Cijfers asielaanvragen gaan compleet door het dak

Geheel los van de instroom van Oekraïense vluchtelingen – die immers niet in de cijfers inbegrepen zijn aangezien ze buiten het klassieke asielsysteem vallen – stijgt het aantal asielaanvragen tot een alarmerend hoog niveau. Tot 13.106 aanvragen de eerste vijf maanden van 2022. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken die Kamerlid Dries Van Langenhove kon inkijken.

In mei werden in totaal 2.556 asielaanvragen geregistreerd, zo’n 10 procent meer dan de maand voordien, wat het totale aantal voor de eerste vijf maanden van dit jaar op 13.106 brengt. “Een verpulvering van alle records van de afgelopen jaren. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (cd&v) laat een zware erfenis na”, aldus Van Langenhove. “Concreet gaat het om een stijging van liefst 19 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2019, het laatste pre-coronajaar en meteen ook een piekjaar waarin het hoogste aantal aanvragen werd geregistreerd sinds de historische migratiedijkbreuk van 2015.”

“Als deze tendens zich doorzet, en er is niets dat niet daarop wijst, zullen we dit jaar zelfs de kaap van 30.000 asielaanvragen vlot overschrijden”

“Deze ontwikkeling hoeft niet te verbazen, want ze wordt in de hand gewerkt door het lakse beleid van de opeenvolgende regeringen”, vervolgt Van Langenhove. “In dat verband herinner ik eraan dat ook in het regeerakkoord zelfs met geen vergrootglas enige maatregel is te bespeuren die zelfs maar een begin van een ommekeer zou kunnen inluiden.”

De cijfers en de feiten tonen zonneklaar aan dat de ‘oplossingen’ (meer geld, meer opvangplaatsen, meer personeel) van deze coalitie niet het antwoord bieden op de aanslepende asielcrisis, wel integendeel. “Terwijl het budget voor de asielopvang is opgelopen tot meer dan 680 miljoen euro, het aantal medewerkers van het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen aangroeide tot een record van 485 voltijdse medewerkers en de capaciteit in de opvangcentra ondertussen al ruim de kaap van 30.000 overschreed, is er geen einde van de crisis in zicht”, aldus nog Van Langenhove. “De kern van de zaak is dan ook niet dat er te weinig middelen zijn, maar dat de instroom te groot is – en bij ongewijzigd beleid alleen nog groter zal worden.”

In het licht van de alarmerende ontwikkeling herhaalt het Vlaams Belang zijn eis dat onmiddellijk werk gemaakt wordt van ingrijpende maatregelen om de instoom van niet-Europese gelukszoekers te verkleinen en hun uitstroom te vergroten, waaronder de verstrakking van de gezinshereniging en een kordaat terugkeerbeleid.

“Belangrijker nog is dat er een nieuw asielmodel komt dat een duurzame oplossing biedt voor de problematiek van de illegale immigratie uit niet-Europese landen, met name de ontwikkeling van een verbeterde, Europese variant van de Australische aanpak van de illegale immigratie”, besluit Van Langenhove. “Landen zoals Denemarken en Groot-Brittannië zenden ondertussen de duidelijke boodschap uit dat het recht op bescherming niet gelijk staat aan recht op een toegangsticket tot een Europese welvaartsstaat. Hoog tijd dat België daaraan een voorbeeld neemt en ter zake op Europees niveau op tafel slaat.”