Nieuws
vrijdag, 06 mei 2022

Cijfers van langdurige werkloosheid zijn ronduit bedroevend

De werkloosheidscijfers van 2021 stemmen absoluut niet hoopvol. “De langdurige werkloosheid is en blijft uitermate hoog in Brussel en Wallonië”, zegt Kamerlid Hans Verreyt, die hierover minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) ondervroeg. “En de toestand zal nog verergeren als er niet drastisch wordt ingegrepen. Ook krijgen zomaar eventjes 58.000 niet-Belgen een werkloosheidsuitkering op onze kosten.”

Gemiddeld telde België in 2021 zo’n 346.500 werklozen. Zo’n 40 procent daarvan zijn er te situeren in Vlaanderen, de rest in Brussel (20 procent) en Wallonië (40 procent). “Franstalig België telt dus procentueel veel meer werklozen dan Vlaanderen”, aldus Verreyt. “Maar nog opmerkelijker is het feit dat er 33.200 EU-burgers werkloosheid ontvangen en bijna 25.000 vreemdelingen van buiten de EU. Ook daarvan zit 60% in Franstalig België.”

“De cijfers leveren weer eens het bewijs dat de arbeidsmigratie die men ons al jaren door ons strot duwt en nu nog eens via Europese richtlijnen wil gaan aanmoedigen een aanslag is op onze sociale zekerheid”, vervolgt Verreyt. “Meer dan 50.000 van die kansenparels teren gewoon op werkloosheid. Mocht men daar dan nog eens de leefloners en andere inactieven bijrekenen zou dat cijfer nog veel hoger zijn.”

“De cijfers aangaande de werkloosheid tonen aan dat we effectief het OCMW van de wereld aan het spelen zijn”

De (zeer) langdurige werkloosheid is eveneens een groot probleem. “In België zijn er 30.400 werklozen die tussen de 10 en 20 jaar onafgebroken werkloosheid betaald krijgen. Er zijn maar liefst 8.400 mensen die langer dan 20 jaar werkloos zijn. Zowat 68 procent daarvan zit in Franstalig België (tussen de 10 en 20 jaar) en maar liefst 75 procent van diegene die langer dan 20 jaar werkloos zijn”, aldus nog Verreyt.

“Het Vlaams Belang wil komaf maken met onbeperkte werkloosheid in de tijd maar die beperken tot twee jaar voor werklozen beneden de 50 jaar. Als sociale volkspartij hebben we begrip voor het feit dat men boven de 50 jaar moeilijker een job kan vinden. Deze mensen moeten niet verplicht worden tot het aannemen van een andere job. Maar vooral de jongerenwerkloosheid moet aangepakt worden en na twee jaar werkloosheid moeten zij verplicht een opleiding volgen in een knelpuntberoep wil men nog verder steun kunnen genieten”, besluit Verreyt. “Maar met de Waalse socialisten kan er geen ander beleid gevoerd worden. Zij houden vast aan hun hangmatcultuur terwijl er zo veel openstaande vacatures zijn. Een volledige splitsing van de materie Werk en de Sociale Zekerheid is de enige oplossing. Dat Wallonië zelf maar eens opdraait voor de politieke keuzes die ze maken.”