Nieuws
maandag, 23 mei 2022

Commissie evaluatie staatshervormingen: een grote lege doos

Vandaag vond de eindstemming plaats in de ‘parlementaire commissie belast met de evaluatie van de staatshervormingen sinds 1970’. Het Vlaams Belang stemde tegen de besluiten van deze commissie omdat dit volgens senator Klaas Slootmans (Vlaams Belang) “een grote lege doos zonder finaliteit, zonder aanbevelingen en zonder gedragen voorstellen is, die daarmee een karikatuur is van de Belgische ziekte van impotentie en stilstand.”

In juli 2021 werd in de schoot van Kamer en Senaat een gemengde parlementaire commissie opgericht met als doel de knelpunten van de huidige bevoegdheidsverdeling te inventariseren, te evalueren en ten slotte voorstellen te doen in de richting van homogene bevoegdheidspakketten. Vandaag sloot deze commissie na bijna 11 maanden haar werkzaamheden af.

Het resultaat daarvan is bijzonder bedroevend, maar was enigszins voorspelbaar. “Van een globale evaluatie van de staatshervormingen kan geen sprake zijn”, meent Slootmans. “Er werden slechts vijf thema’s aangesneden, waarvan twee dan nog op een drafje werden afgehandeld. Het gros van de bevoegdheden en van de institutionele aspecten kwam met andere woorden niet eens aan bod.” Ook van datgene wat wel ter sprake kwam zijn de resultaten volgens Slootmans teleurstellend. “Er werd veel gepalaverd, maar besluiten of aanbevelingen zijn er niet. Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was. Dat is beknopt samengevat het besluit van bijna 1 jaar werkzaamheden.”

“Wat doet cd&v nog in deze regering buiten wat ministerposten bezetten?”

Het Vlaams Belang besluit dan ook dat er eigenlijk geen enkele intentie bestond bij de Vivaldi-coalitie om hier ernstig werk van te maken, en al zeker niet van een staatshervorming of van een voorbereiding daarvan. Slootmans richtte zich rechtstreeks tot de cd&v voor wie deze commissie een essentiële voorwaarde was om tot deze regering toe te treden. “Zouden jullie zo vriendelijk willen zijn mij de realisaties of aanbevelingen van deze commissie en bij uitbreiding van deze regering even op te sommen? En als u ze niet kan opsommen, zeg mij dan wat u eigenlijk nog in deze ploeg doet?”

Het antwoord van Kamerlid en fractieleider Servais Verherstraeten (cd&v) was volgens Slootmans veelbetekenend. “De regering doet wat mogelijk is om zonder 2/3e meerderheid te doen, wat is afgesproken in het regeerakkoord,” te realiseren, en ook om “de nodige contacten te leggen met de oppositie waarvoor een 2/3e meerderheid wel nodig is”. Slootmans besluit daaruit “dat Verherstraeten hiermee eigenlijk impliciet toegeeft dat deze regering op dat vlak nog nergens staat. Met andere woorden: er komt niets van in huis. Wat doet cd&v dan nog in deze regering buiten wat ministerposten te bezetten en enkele kabinetten te bemannen?”

Voor Slootmans bewijzen de werkzaamheden van deze commissie in alle geval andermaal de onwerkbaarheid van België. Hij riep de aanwezigen dan ook op om hiermee te stoppen en eindelijk werk te maken van de ordelijke opdeling van deze artificiële staat.