Persberichten
woensdag, 04 dec 2019

Commissie Landsverdediging neemt Vlaams Belang voorstel aan om werk te maken van naleving taalwetgeving in het leger

Vandaag werd in de commissie Landsverdediging in het federaal parlement een wetsvoorstel van het Vlaams Belang goedgekeurd (DOC 55-0721 Wetsvoorstel van mw Annick Ponthier cs), dat de minister van Landsverdediging verplicht jaarlijks een verslag in te dienen over de naleving van de taalwetgeving in het leger.

Dat verslag is nu reeds verplicht, maar de datum waarop het verslag door de minister wordt neergelegd is altijd zeer laattijdig, waardoor het zijn doel voorbijschiet. Zo werd het verslag over het jaar 2007 bijvoorbeeld pas ingediend in…juli 2012. Dat deze gang van zaken niet louter een administratief probleem betreft, maar ook feitelijke gevolgen heeft, blijkt onder meer uit de verslagen. Voor een aantal categorieën van militairen blijft zo het onevenwicht tussen Nederlandstaligen en Franstaligen bestaan. De verslagen stipuleren nochtans dat de “Krijgsmacht streeft naar een taalverhouding die deze van de Belgische bevolking weerspiegelt, hetzij 60 % Nederlandstaligen en 40 % Franstaligen”. Een verslag dat zou worden afgeleverd binnen een aanvaardbaar tijdsbestek opdat het bruikbaar zou kunnen zijn om onevenwichten weg te werken en het tekort aan Vlaamse arbeidsplaatsen op te vullen, was dan ook meer dan noodzakelijk.

Het Vlaams Belang is dan ook bijzonder tevreden dat ondanks een anti-Vlaams front van de Franstalige partijen en SPa (Open VLD onthield zich, Groen was afwezig), het wetsvoorstel in commissie werd aangenomen door een meerderheid van Vlaams Belang, N-VA en CD&V.