Persberichten
woensdag, 27 mrt 2024

Commissie Landsverdediging stemt resolutie over klimaatstrategie: “Naïef en wereldvreemd”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de goedkeuring van een resolutie voor een geïntegreerde klimaatstrategie voor Defensie. De tekst wil van klimaatverandering een prioritaire uitdaging maken voor de krijgsmacht en bepleit allerlei maatregelen om de CO2-uitstoot te reduceren en budgetten daaromtrent vrij te maken. “Deze resolutie getuigt van een wereldvreemde naïviteit over de werkelijke prioriteiten voor Defensie”, aldus Kamerlid Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang). “In deze geopolitieke tijden met een leger zonder luchtverdediging, tanks en zelfs kogels wil Vivaldi vooral investeren in groene klimaatwaanzin.”

De bewuste resolutie die de meerderheid vandaag in de commissie Landsverdediging aannam, vraagt onder meer om de CO2-uitstoot van Defensie tot nul te herleiden tegen 2050, klimaatverandering te behandelen als prioritaire veiligheidsuitdaging, het aankoopbeleid van materieel te beoordelen op duurzaamheid, defensielocaties in te zetten voor de aanleg van windmolenparken enzovoort. “Al deze voorstellen zijn een waanzinnige geldverspilling in een departement dat elke euro moet omdraaien, omdat het jarenlang zo kapot bespaard is”, vervolgt De Spiegeleer. “Alsof de Belgische Defensie CO2-neutraal maken het klimaat zal redden, terwijl dit land slechts voor 0,24 procent van de globale uitstoot verantwoordelijk is.”

“Vivaldi-partijen gebruiken de klimaatverandering voortdurend als passe-partout”

Het Vlaams Belang is ook kritisch voor de uithalen van de meerderheidspartijen. De indiener van de resolutie Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) verweet de oppositie om de uitdaging van klimaatverandering te onderschatten. Ook Kris Verduyckt (Vooruit) haalde aan dat de kosten van niets doen hoger liggen dan de uitgaven voor klimaatbeleid. “Dit zijn natuurlijk drogredeneringen van het zuiverste water”, vult Kamerlid Annick Ponthier aan. “Vivaldi-partijen gebruiken de klimaatverandering voortdurend als passe-partout om alle wereldproblemen op af te schuiven. Zo was de bosbrand in Brecht of de watersnood in Wallonië geen rechtstreeks gevolg van klimaatverandering, maar respectievelijk van slechte veiligheidsprocedures rond munitie en slecht waterbeheer.”

De resolutie schiet bij het Vlaams Belang ook in het verkeerde keelgat omwille van de budgettaire keuzes die Vivaldi gemaakt heeft. “Als al die groene uitgaven zo hoognodig zijn, waarom wil de meerderheid het defensiebudget dan pas tegen 2035 optrekken tot 2 procent van het bbp?”, concludeert Ponthier. “Onze militairen mogen dus blijven wachten op de modernisering, want dat geld gaat naar groene schepen en elektrische voertuigen. Begrijpe wie begrijpen kan.”