Nieuws
donderdag, 01 sep 2022

‘Commissie van wijzen’ is zwaktebod van Weyts

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil een ‘commissie van wijzen’ zich laten buigen over hervormingen die het onderwijs moeten verbeteren. Weyts toont vooral hoe radeloos hij is omtrent het lerarentekort”, zegt Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers. “Met deze commissie beslist hij nog maar eens een keertje om niet te beslissen.

“Zich laten adviseren door een kring van experten is uiteraard niet verkeerd”, aldus Beckers. “Zo heeft Weyts na de desastreuze PISA 2018-resultaten bijvoorbeeld de werkgroep Beter Onderwijs onder leiding van Philip Brinckman ingesteld. En die heeft gedegen werk geleverd en een kwaliteitsvol, evenwicht eindrapport opgesteld als aanzet voor een van onze onderwijskwaliteit. Maar inzake het lerarentekort nu nog een nieuwe commissie gaan opzetten is veel te weinig en veel te laat.”

"Weyts besteedt zijn problemen inzake lerarentekort uit omdat hij vastzit in het moeras met onderwijsverstrekkers en vooral vakbonden”, vervolgt Beckers. In oktober 2021 werd hij nog koud gepakt door de realiteit van het lerarentekort en maakte hij zich ervan af met een kladblaadje van snel bijeengekribbelde voorstellen. Die zijn dan uiteindelijk uitgemond in de conceptnota ‘Herwaardering van de leraar’, die allerminst een doordacht globaal actieplan was inzake de toekomst van het lerarenberoep.

Daarna heeft hij in mei de last om iets nieuws uit te vinden op de schouders van de scholen gelegd met de 30 regelluwe proeftuinen. Maar aangezien het nog een paar jaar zal duren eer we daar resultaten van zullen zien en de problemen in het veld urgenter worden, wordt de zaak nu geparkeerd bij een groep wijzen omdat ze het bij de Vlaamse regering zelf niet meer weten.”

“Met de commissie wil men tijd kopen, zoals men dat doet met een raad van wijzen bij in het slop geraakte formatiegesprekken”

“Ik vrees dat Weyts gewoonweg geen grondige hervorming wil doorvoeren maar de hete aardappel voor zich uit wil schuiven en over de legislatuur wil tillen. Maar dat zou echt een onderwijsminister onwaardig zijn”, besluit Beckers. “Als Weyts zo graag zaken uitbesteedt, zou hij misschien beter zijn ministerschap definitief uitbesteden en opstappen. Ons onderwijs heeft nood aan een krachtdadige minister met moed, empathie en overtuigingskracht die zelf een toonbeeld is van kwaliteit en excellentie, geen carrièrepolitieker die moeilijke problemen onder de mat wil schuiven."