Nieuws
vrijdag, 17 feb 2023

Conflict Armenië-Azerbeidzjan: geen Belgische steun voor zelfbeschikkingsrecht

Gisteren werd in de Kamer een resolutie goedgekeurd waarbij het federale parlement haar steun uitspreekt voor een duurzame oplossing in het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Amendementen van het Vlaams Belang om Artsakh – de Armeense enclave binnen het islamitische Azerbeidzjan – eindelijk te erkennen als soevereine natie, kregen echter geen steun van de andere partijen. “Zelfs niet van de zogenaamde volksnationalisten van de N-VA”, betreurt Vlaams Belang-Kamerlid Ellen Samyn.

“Op 12 december 2022 gingen de Azeri’s  een stapje verder in hun agressieoorlog tegen de Armenen in Artsakh door de enige humanitaire en economische verbindingsweg tussen Jerevan en Armenië te sluiten en de enclave zo volledig te isoleren van het Armeense moederland. Dat is een ware humanitaire tragedie” legt Samyn uit.

“Dat zelfverklaarde volksnationalisten zelfbeschikkingsrecht voor Artsakh weigeren te steunen, is bijzonder bedenkelijk!”

De Vlaams Belangfractie diende daarom een amendement in om de Republiek Artsakh te erkennen als een onafhankelijke soevereine staat. “Wij vinden dat er niet enkel diplomatieke betrekkingen moeten aangeknoopt worden met de Republiek Artsakh, maar dat België ook de moed moet hebben om de republiek te erkennen als een onafhankelijke soevereine staat” aldus Samyn. “Naast de bescherming van de getroffen burgerbevolking en het Armeense erfgoed, zou dit feit voor de Armenen in zowel Artsakh en Armenië zelf, als voor de Armeense diaspora van enorme waarde zijn. We kunnen op die manier als bondgenoot in een rechtvaardige strijd onze oprechte solidariteit tonen.”

De amendementen van het Vlaams Belang werden echter met een grote meerderheid weggestemd. “Dat de Belgicistische partijen onze amendementen niet steunden, verbaast uiteraard niet” zo besluit Samyn. “Maar dat zelfs een zelfverklaarde volksnationalistische partij als de N-VA de erkenning en dus het zelfbeschikkingsrecht van de Armeniërs in Artsakh niet steunen, dat is wél onbegrijpelijk!”