Persberichten
vrijdag, 17 jul 2020

Congo-commissie: “Conclusies worden nu al in achterkamertjes bedisseld”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de manier waarop “via achterkamerpolitiek de Bijzondere Commissie rond Congo en het Belgisch koloniaal verleden werd geïnstalleerd”. Uit het informele overleg tussen alle partijen behalve het Vlaams Belang, dat niet welkom was, blijkt duidelijk dat de conclusies en werkwijze van de commissie nu al vastliggen: Er mag niet gesproken worden over de donkere bladzijde van de dekolonisatieperiode, noch over de rol van het Belgische Koningshuis.

Deze bijzondere commissie moet volgens het Vlaams Belang als belangrijkste missie een diepgaand onderzoek behelzen teneinde klaarheid te verschaffen over de rol en de structurele impact die de Belgische staat, de Belgische autoriteiten maar ook niet-statelijke actoren zoals de monarchie, de Kerk en de exploitanten van de koloniale economieën hebben gespeeld in Congo-Vrijstaat, Belgisch Congo, Rwanda en Burundi.

“Maar als men onderzoekt, moet alles worden belicht. Dus ook de pijnlijke ervaringen van tal van families van kolonialen bij de onafhankelijkheid”, zo stellen Kamerleden Kurt Ravyts en Annick Ponthier die namens het Vlaams Belang in de Bijzondere Commissie zetelen. “We stellen echter vast dat onze amendementen om ook de rol van het Koningshuis te belichten, werden weggestemd, en dat tijdens het fameuze ‘informele overleg’ waar we niet welkom waren, werd beslist om de door het Vlaams Belang voorgedragen experten hierover én de experten die licht kunnen werpen op de donkere periode van de dekolonisatie, gewoonweg niet werden weerhouden.”

“Niemand heeft baat bij het etaleren van een schuldcomplex”

Maar ook de omgang van de Belgische overheid en de Belgische bedrijfswereld met het langdurige Mobutu-regime en het al even langdurige Kabila-regime of de band met de ontstaansgeschiedenis van de Koninklijke Schenking mag blijkbaar niet worden bekeken, zo stelt het Vlaams Belang vast. Dit terwijl er blijkbaar wel plaats is om het te hebben over acties zoals het verwijderen uit de publieke ruimte van beelden en monumenten, of financiële consequenties of herstelbetalingen. Twee zaken waar het Vlaams Belang zich alvast stevig tegen zal verzetten.

“Wij passen voor de hedendaagse beeldenstorm en de manier waarop met historisch erfgoed wordt omgegaan, ook wanneer dit gaat over erfgoed verbonden aan de door Franstaligen gedomineerde Belgische geschiedenis”, aldus nog Ravyts en Ponthier. “We mogen niet overgaan tot de systematische en radicale ‘bashing’ van het koloniale verleden. Wij passen voor een verkrampt debat: we moeten inderdaad zoals gewezen diplomaat Johan Swinnen liet optekenen in de Standaard ‘het lef hebben om elkaar te blijven besmetten met het virus van de nuance’. Niemand heeft baat bij het etaleren van een schuldcomplex.”