Nieuws
vrijdag, 07 jan 2022

Consument mag niet dupe zijn van energiecontractbreuken door leverancier

Het Vlaams Belang is niet akkoord met de zet van energieleverancier Eneco die contracten met voordelige tarieven wil openbreken. De partij begrijpt dan ook de verzuchtingen van de klanten. Er lopen momenteel tientallen klachten tegen de energieleverancier - zo berichten de media vandaag. “Lopende energiecontracten moeten immers tot de einddatum worden nageleefd door de energieleverancier”, reageert Kamerlid Reccino Van Lommel. “Het is aan Eneco om zich voldoende in te dekken. Niet aan de consument.”

De Federale Ombudsman voor Energie onderzoekt tientallen klachten tegen energieleverancier Eneco. Die zou klanten met een lopend energiecontract aan voordelige, vaste tarieven op slinkse wijze overzetten naar een duurder contract aan de huidige, veel hogere energieprijzen. Maar de media schrijven dat dit “problematisch en onwettig” is. Leveranciers doen dit omdat ze niet altijd even goed ingedekt zijn tegen deze swingende energieprijzen waardoor ze zelf in geldproblemen komen. “Dat maakt dat de voorschotten die ze binnenkrijgen aan de huidige grondstofprijzen relatief klein zijn. Maar ook door het stijgend aantal gezinnen die in aanmerking komen voor het sociaal tarief loopt de achterstand op omdat de overheid laattijdig aan de leveranciers betaalt”, hekelt Van Lommel.

“Er moet een wetswijziging komen zodat rechtszekerheid voor de consument voorop wordt gesteld”

“Mede hierdoor zijn er al energieleveranciers overkop gegaan – waardoor de overgeblevenen creatief op zoek gaan naar oplossingen. Maar zij mogen zulke contractbreuken niet plegen”, meent Van Lommel. Recentelijk keurde de Kamer een wetsvoorstel goed dat komaf moest maken met dure slapende energiecontracten. "De bedoeling was om de energieleverancier te verplichten een gelijkwaardig contract met de laagst mogelijke actuele prijs aan te bieden”, duidt Van Lommel. “Maar nu stellen we vast dat de nieuwe wetgeving op een omgekeerde manier wordt gebruikt en de contractuele prijsgarantie bij de (vaste) lopende contracten in de nieuwe voorstellen van de leverancier niet wordt gerespecteerd waardoor de klant dus slechter af is dan voorheen.”

“Ook lopende langdurige energiecontracten met contractuele prijsgarantie moeten ook wanneer ze niet meer worden aangeboden tot de finale datum worden nageleefd. Daarom gaan wij zowel in de Kamercommissie Economie als Energie deze wantoestanden bij de bevoegde minister en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) aan de kaak stellen”, meent Van Lommel tot slot. “Wij willen dat er eveneens een wetswijziging komt zodat rechtszekerheid voor de consument voorop wordt gesteld. Het recht van de consument moet immers te allen tijde primeren.”