Persberichten
zaterdag, 24 okt 2020

Contacttracing “versterkt vooral macht en inkomsten van CM”

De contacttracing versterkt vooral de Christelijke Mutualiteiten, zo blijkt uit het antwoord van minister Beke op een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), de voorzitter van de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Liefst driekwart (74,4%) van de in het kader van de contacttracing toegekende middelen vloeit naar de CM. Straffer nog voor de personeelsinzet: meer dan driekwart van het ingezette personeel (77,3%) wordt via de CM tewerkgesteld

In kader van de coronacrisis werd het systeem van contacttracing uitgewerkt door de Vlaamse overheid. Bij de zoektocht naar een externe partner voor het opzetten van een systeem van contactonderzoek, is er voor een onderhandelingsprocedure gekozen. Het gerucht doet nog steeds de ronde dat de onderhandelingsprocedure tussentijds werd aangepast om de ziekenfondsen aan boord te krijgen. Vooral de Christelijke Mutualiteiten blijken nu bevoordeeld. Dat blijkt nu uit het antwoord van minister Beke op vraag Sintobin.

De Vlaamse overheid heeft voor de organisatie van de contacttracing een contract afgesloten met ZPG Intermut, een consortium van Call-Centra, het consultancybedrijf KPMG en de ziekenfondsen. Daarvoor werd – zoals al bekend was – het forse bedrag van meer dan 100 miljoen euro (101.363.922,02 euro exclusief btw) voorzien. Daarbovenop komt – zo blijkt nu – ‘via een bij-akte’ nog een bedrag van 1.360.568 euro exclusief btw voor bepaalde ‘deelopdrachten’ ter ondersteuning van de hoofdopdracht. Over de juiste besteding van dit extra bedrag blijft minister Beke in het vage. Het totale maximale bedrag dat voorzien is, bedraagt derhalve € 102.724.490,02 exclusief btw.

‘‘Never waste a good crisis’, moest het CM gedacht hebben’

Van het initiële contract is meer dan de helft – maximum 53.990.384,36 euro – voorzien voor de ziekenfondsen, geeft minister Beke aan. Het leeuwendeel daarvan vloeit naar Bekes eigen zuil, zo blijkt verder. Van de 2.105.918,42 euro die in totaal al werd uitbetaald in het kader van de contracttracing-overeenkomst, vloeide volgens het antwoord van de minister maar liefst 1.566.257,61 euro – of niet minder dan 74,37% – naar de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten. De vier andere landbonden (de neutrale, de socialistische, de liberale en de onafhankelijke) moesten het stellen met een kwart van de gelden.

Dezelfde vaststelling – sterker zelfs – kan worden gemaakt in verband met de personeelsinzet voor de contacttracing. Maar liefst 162,91 van de 210,75 in de periode mei-juli ingezette voltijds equivalenten waren tewerkgesteld via de Christelijke Mutualiteiten. De ziekenfondsen hebben echter grotendeels eigen personeel ingezet om deel te nemen aan de contacttracing. Eigen personeel dat overigens reeds gefinancierd is door de toelage in kader van werkingskosten die de ziekenfondsen jaarlijks ontvangen - ruim 1 miljard euro.

’Never waste a good crisis’, moesten de Christelijke Mutualiteiten gedacht hebben. De CM slaagt er tijdens deze coronacrisis duidelijk in haar macht en inkomen te vergroten”, stelt Stefaan Sintobin vast. “De verzuiling is terug van nooit weggeweest, en de N-VA-beleidsdeelname heeft dit niet kunnen verhinderen”. Volgens Stefaan Sintobin doet deze situatie en scheeftrekking – onder een bevoegde CD&V-minister – toch wel de wenkbrauwen fronsen. “Het Vlaams Belang wil in ieder geval volledige klaarheid over de gunning van het contract en de rol van de CM in dit verband”. Sintobin kondigt alvast nieuwe vragen aan om dit aan het licht te brengen.