Nieuws
dinsdag, 23 feb 2021

Contracten tussen El Kaouakibi en VRT: Vlaams Belang eist onderzoek en sancties

Het Vlaams Belang wil dat de Vlaamse regering opdracht geeft tot een onderzoek dat moet aantonen hoe het kon gebeuren dat Sihame El Kaouakibi als bestuurder bij de VRT contracten kon afsluiten met diezelfde VRT en wie van deze verregaande vorm van belangenvermenging op de hoogte was.

Het stof rond de vorige schandalen bij de VRT is nog maar net neergedaald of de openbare omroep komt opnieuw in opspraak. Gisteren lekte het nieuws uit dat ‘Sihamegate’ ook vertakkingen heeft tot bij de VRT. In een nieuwe aflevering in de soap rond de gevallen progressieve engel Sihame El Kaouakibi blijkt dat het parlementslid als voormalig lid van de Raad van Bestuur bij de VRT met diezelfde VRT contracten afsloot voor de levering van diensten. Blijkbaar gaat het om twee contracten van respectievelijk 2.500 en 33.000 euro.

“Dat dit een verregaande vorm van belangenvermenging betreft, is zonneklaar”, zo reageert Vlaams Parlementslid en lid van de commissie Media Klaas Slootmans (Vlaams Belang). De Vlaams Belanger eist volledige klaarheid over de zaak. “Uiteraard is het deontologisch absoluut not done dat leden van de raad van bestuur van de VRT contracten afsluiten met de VRT. Dat staat zelfs expliciet bepaald in het charter deugdelijk bestuur. De betreffende contracten blijken overigens ook nooit officieel gemeld te zijn aan de raad van bestuur. Er moet nu rigoureus nagegaan worden hoe zo’n verregaande vorm van belangenvermenging heeft kunnen plaatsvinden onder het oog van zowel het directiecollege en de Raad van Bestuur als van het auditcomité én onder de politieke verantwoordelijkheid van Vlaamse regering."

Voor Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens bewijzen de contracten tussen Sihame El Kaouakibi en de VRT andermaal hoezeer de werking van de openbare omroep gekenmerkt werd door vriendjespolitiek en normvervaging. “Tot op heden zijn minister Dalle en de Vlaamse regering de VRT alle vertrouwen blijven geven in de aanpak van de mistoestanden in de eigen gelederen”, aldus Janssens. “Maar ondertussen blijven alsmaar nieuwe feiten opduiken. Een eenvoudige verwijzing naar de principes van de beheersovereenkomst – zoals de minister nu opnieuw doet – volstaat niet langer. Het Vlaams Belang eist dat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van een kordaat en verifieerbaar ‘propere-handen-plan’ waarbij álle contracten onder de loep worden genomen zodat gegarandeerd wordt dat aan de mistoestanden bij onze openbare omroep definitief een einde komt.”