woensdag, 14 dec 2022

“Cordon sanitaire belangrijker dan strijd tegen corruptie”

“Cordon sanitaire belangrijker dan strijd tegen corruptie”

Naar aanleiding van het grote corruptieschandaal in het Europees Parlement werden de jongste dagen dure eden gezworen en goede voornemens uitgesproken. Er werd deze nacht een gezamenlijke resolutie voorbereid om komaf te maken met corruptie in de schoot van het Parlement. Concrete maatregelen werden naar voor geschoven. Europees Parlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) onderhandelde over de tekst namens de ID-fractie. Deze ochtend werd echter duidelijk dat geen vertegenwoordiger van de ID-groep de resolutie mee mag ondertekenen. “Het cordon sanitaire wordt belangrijker geacht dan de bestrijding van omkoperij of buitenlandse inmenging.”

“Hoewel meer de schuld wordt gelegd bij Qatar dan bij het eigen politiek personeel, staan er naast gespeelde verontwaardiging in de parlementsresolutie toch enkele concrete maatregelen die we konden steunen en zelfs verdedigd hebben”, duidt Annemans. “Ik denk aan de instelling van een onderzoekscommissie en de oprichting van een echt onafhankelijk ethisch comité dat toezicht zou houden op de EU-instellingen.”

Socialisten op ondervoorzittersposten

“Maar een Vivaldi-meerderheid van christendemocraten, liberalen, groenen, communisten en voorop socialisten in het Europees Parlement heeft beslist dat het cordon sanitaire belangrijker is dan de bestrijding van omkoperij of buitenlandse inmenging en heeft ons uitgesloten om de resolutie mee te tekenen”, besluit Annemans. “Het cordon sanitaire had zijn praktisch nut al bewezen om socialisten en anderen op ondervoorzittersposten te loodsen. Er is paniek in de tent, maar binnen het EP blijft het een regime van allen-tegen-één. De strijd tegen (Waals) socialisme, corruptie en geldzakken gaat verder. Het is duidelijk dat er maar één politiek alternatief is en dat is te vinden bij onze groep.”