Nieuws
woensdag, 28 okt 2020

“Coronacrisis mag geen excuus zijn om spijbelen toe te laten”

Het Vlaams Belang wil schoolverzuim strenger opvolgen. Vorig schooljaar daalde het aantal problematische spijbelaars in het secundair onderwijs van 2,65% naar 1,5%. “Zonder corona zouden de cijfers pakken hoger liggen” zegt Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder. De kwestie van het problematisch spijbelen is zeker niet weg. Meer aandacht is dan ook een noodzaak. Het Vlaams Belang bepleit meer steun voor de CLB’s en strengere straffen voor hardleerse spijbelaars.

Dinsdag publiceerde Statistiek Vlaanderen nieuwe cijfers. In het schooljaar 2019-2020 was amper 1,5% van de minderjarige leerlingen in het secundair onderwijs meer dan 30 halve dagen afwezig zonder geldige reden. Het aantal problematisch afwezigen ligt daarmee een stuk lager dan in de voorbije schooljaren. Tot het schooljaar 2018-2019 was er immers een sterk stijgende trend: toen ging het om 2,65%. In het schooljaar 2013-2014 was dit slechts 1,71%, wat een stijging betekende met 60% over 5 jaar.

“Spijbelen is bijzonder funest voor studiesucces”, waarschuwt Slagmulder (Vlaams Belang): “Een kwart studeert niet af”

Maar volgens Kristof Slagmulder zijn deze cijfers over het vorige schooljaar weinig bruikbaar. “Onze bezorgdheid is dat deze uiterst onvolledig zijn, vanwege geen degelijke opvolging van deze leerlingen tussen half maart en juni door de lockdown”, verklaart Slagmulder. “In een eerdere vraag had ik minister Weyts hier al voor gewaarschuwd. Te veel jongeren zijn in die periode onder de radar gebleven en het gevaar voor vroegtijdige uitval blijft tastbaar.”

“Schoolverzuim is funest voor succes”, aldus Slagmulder. “Amper een vijfde slaagt op het einde van het schooljaar, een kwart stroomt uit zonder diploma”. Het Vlaams Belang pleit daarom voor een consequente opvolging, ondanks alle aandacht die nu gaat naar besmette leerlingen en leerkrachten. “Dat is een zware opdracht voor de reeds overbelaste CLB's. Daarom moeten we deze diensten versterken én naast begeleiding ook hardleerse jongeren durven straffen, bijvoorbeeld door het versneld intrekken van studietoelages.”