Nieuws
maandag, 01 feb 2021

Coronamaatregelen: “Paars-groen weigert Grondwet na te leven”

Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de paars-groene regering blijft nalaten de coronamaatregelen grondwettelijk te onderbouwen. “Een aanfluiting van de democratie”, noemt fractieleider in de Kamer Barbara Pas (Vlaams Belang) deze gang van zaken. “Grondrechten worden in dit land gewoon via Ministeriële Besluiten ingeperkt, zonder enige parlementaire controle.”

Het Vlaams Belang is er zich ten zeerste van bewust dat uitzonderlijke omstandigheden om uitzonderlijke maatregelen vragen. “Maar om fundamentele vrijheden langdurig en drastisch met coronamaatregelen te kunnen beknotten, grijpt paars-groen terug naar een wet uit 2007, die eigenlijk bedoeld was om tijdelijke rampen als branden en ontploffingen het hoofd te bieden”, aldus Pas. “En het verlengen van de inperkingen van die fundamentele vrijheden tot 1 maart probeerde deze regering zelfs nog in alle stilte te doen, zonder enige communicatie.”

“Als Alexander De Croo zegt een democraat te zijn in hart en nieren, geloof ik hem: in zijn hoofd is hij het zeker niet. Getuige daarvan de coronamaatregelen”

Voor eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) mag de juridische basis van de coronamaatregelen niet eens in vraag gesteld worden. In De Zevende Dag stelde hij immers dat er geen “juridische onzekerheden” mogen worden toegevoegd aan de onzekerheden die bij de mensen nu al wegen. “Een pandemiewet zou juist die juridische onzekerheden wegwerken”, reageert Pas. “Bovendien zijn de onzekerheden bij de mensen juist het gevolg van zijn gebrek aan een duidelijk coronabeleid.”

“Het is niet te vatten dat er na elf maanden nog altijd geen pandemiewet is. Dat wetten er nochtans snel kunnen komen bewees de effectentaks”, vervolgt Pas. “Ondertussen is er wel al een pandemiewet aangekondigd geweest, maar nog voor we één letter van het ontwerp konden zien, verklaarde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) dat het helemaal niet de bedoeling is om die nog tijdens deze coronacrisis te gebruiken.”

“Het kan hard klinken, maar dit alles doet eigenlijk het ergste vrezen voor onze rechtstaat”, besluit Pas. “Als een regering met zoveel gemak, zonder enige bezinning of overpeinzing, in staat is een grondwet opzij te schuiven en een parlement uit te schakelen, zie ik niet in waarom ze dit ook niet zou kunnen doen met de democratie zelf.”