Nieuws
dinsdag, 07 nov 2023

Criminelen moeten veroordeeld worden, niet hun slachtoffers

Foto: iStock. Criminelen moeten veroordeeld worden, niet hun slachtoffers

Vandaag staat in de Kamercommissie Justitie de bespreking op de agenda van het nieuwe Strafwetboek. Daarin wordt onder meer de ‘noodweerexces’ besproken.  Het Vlaams Belang diende eerder al een wetsvoorstel in voor de invoering van de schulduitsluitingsgrond noodweerexces. “Hierdoor zal de overschrijding van de grenzen van de wettige verdediging onder bepaalde voorwaarden niet meer bestraft worden”, zegt Kamerlid Marijke Dillen. “En dat zal er eindelijk voor kunnen zorgen dat er geen schadevergoedingen meer betaald hoeven te worden aan de familieleden van inbrekers en andere criminelen.”

De voorbije jaren kwamen naast particulieren onder meer juweliers en supermarktuitbaters maar al te vaak oog in oog te staan met overvallers en nachtelijke indringers. “En wanneer die confrontaties slecht afliepen voor de echte criminelen, waren zij die hun goederen poogden te verdedigen degenen die behandeld werden als criminelen, en die opgesloten en strafrechtelijk veroordeeld werden”, aldus Dillen. “De wereld op zijn kop dus, en vooral een grove onrechtvaardigheid, waaraan ons wetsvoorstel een einde wil maken.”

“Schadevergoeding betalen aan familieleden van criminelen is de wereld op zijn kop”

In de rechtspraak werd weliswaar ten behoeve van de mensen die te maken kregen met rovende criminelen het concept ontwikkeld van noodweerexces als een strafverminderende verschoningsgrond, maar voor het Vlaams Belang volstaat dit niet. “Wie een wapen richtte op de overvaller die zijn huis of winkel kwam leegroven, kan dus op grond van uitlokking, verzachtende omstandigheden of overmacht een vermindering van straf krijgen, maar hij blijft wel als een ordinaire misdadiger veroordeeld”, gaat Dillen verder. “Voor het Vlaams Belang geniet het in Nederland en Duitsland gehanteerde systeem de voorkeur. Dat maakt van noodweerexces geen verschoningsgrond, maar ontheft de persoon die het gebruikt van schuld. Rekening houdend met de normale menselijke reacties en emoties die kunnen optreden, zullen de slachtoffers dan worden vrijgesproken. En dat zou bovendien betekenen dat er geen schadevergoeding meer hoeft betaald te worden aan de familieleden van de criminelen. De logica zelve.”

“Wat de invoering van het noodweerexces betreft, zijn we dus voorstander van de invoering an sich, maar zijn we niet akkoord met de keuze die door de regering gemaakt werd om er een strafverminderende verschoningsgrond van te maken”, besluit Dillen. “De strafrechtelijke sanctie zal voor wie door een overval of inbraak getroffen werd misschien beperkt zijn, maar een burgerlijke vordering kan hem of haar achteraf wel nog zwaar raken. Het nieuwe Strafwetboek miste de kans om hieraan tegemoet te komen.”