Nieuws
woensdag, 30 jun 2021

Crisis in kinderopvang: “Elk kinderopvanginitiatief verdient voldoende en gelijke steun”

Het Vlaams Belang eist meer budget voor kinderopvang. Ieder gezin moet immers altijd de garantie hebben op toegankelijke en betaalbare buitenschoolse opvang, klinkt het. De partij benadrukt de nood aan extra inspanningen en zette daarom in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie op de agenda dat vraagt om de financiële leefbaarheid van de kinderopvangsector te waarborgen, en de subsidiëring van de kinderopvanginitiatieven gelijk te schakelen. Nu is er inzake de ondersteuning een forse discriminatie tussen de initiatieven waarvoor geen enkele rechtvaardiging bestaat. 

Deze week liet Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) weten dat er bijkomende inkomensgerelateerde plaatsen zouden worden gecreëerd in de kinderopvang. “Het is billijk dat ouders een prijs betalen voor de opvang van hun kind naargelang de omvang van hun inkomen”, reageert Vlaams Parlementslid Ilse Malfroot (Vlaams Belang). “Ik ben voorzichtig tevreden met de - eindelijk genomen - initiatieven, maar de tegemoetkoming dekt helaas de vraag naar betaalbare opvang niet.” De Vlaamse overheid heeft 1.894 extra plaatsen toegekend in kinderopvangcentra waar ouders voortaan kunnen betalen volgens hun inkomen. Onvoldoende en veel van de plaatsen zullen echter worden gespreid in de tijd en pas later beschikbaar zijn, tot zelfs 2024.

“Overal in Vlaanderen moet er voldoende betaalbare en kwalitatieve kinderopvang zijn”

Het Vlaams Belang wil dat er overal in Vlaanderen voldoende kwalitatieve en betaalbare kinderopvang is. “Ieder gezin met een bescheiden inkomen moet kunnen rekenen op inkomensgerelateerde kinderopvang”, verduidelijkt Malfroot. “Helaas zal het – zelfs met deze extra plaatsen – nog steeds crisis zijn in de sector. 22% van de kinderopvangplaatsen verloopt niet volgens het inkomenstarief. Hierdoor is opvang voor minstens 2 op 10 de kinderen nog steeds te duur, of zelfs onbetaalbaar. Dit is ook discriminerend en oneerlijk tegenover de gezinnen die naast de inkomensgerelateerde plaatsen grijpen.”

De tegemoetkoming dekt dus de vraag naar betaalbare opvang niet. Wat er écht nodig is, is een gelijkschakeling van de subsidies zodat elke ouder én elk opvanginitiatief gelijke kansen krijgt”, argumenteert Malfroot. “Daarvoor moeten middelen vrijkomen, want de sector is financieel niet leefbaar bij gebrek aan subsidies. We moeten dan ook verhinderen dat de uitbaters ermee kappen door een gebrek aan ondersteuning, want dan gaat het tekort aan betaalbare plaatsen nog oplopen.”

Het Vlaams Belang diende daarom een voorstel van resolutie in waarin gevraagd wordt om een audit die de financiële levensvatbaarheid van de sector moet onderzoeken. Daarnaast wil de partij met het voorstel een subsidiesysteem in het leven roepen dat voldoende ondersteuning voor alle opvanginitiatieven voorziet en betaalbare opvang garandeert voor alle Vlaamse ouders. “Alhoewel heel wat partijen zich konden vinden in ons voorstel, werd het gisteren in de commissie Welzijn toch weggestemd”, merkt Malfroot tot slot op. Hopelijk heeft het wel sommige ogen geopend en worden het alsnog onder onze druk overgenomen door de regeringspartijen. Want ook de volgende maanden en jaren zal ik de problemen van de sector blijven aankaarten bij de regering.