Nieuws
donderdag, 10 dec 2020

Dalende onderwijskwaliteit: “Stop instroom anderstaligen en focus op kennisoverdracht!”

Het Vlaams Belang is niet verbaasd dat het aantal Vlaamse leerlingen uit het vierde leerjaar dat het basisniveau niet beheerst, blijft toenemen. “We hebben decennialang anderstaligen in onze klassen binnengelaten en nu is men plots verwonderd dat het niveau daalt”, aldus Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers (Vlaams Belang). “Onze partij heeft er bovendien al meermaals voor gepleit om de lat dringend hoger te leggen om zo het niveau op te krikken.

Vlaamse leerlingen scoren steeds slechter op wiskunde en wetenschappen, zo blijkt uit de recente TIMMS-cijfers. In dit grootschalig internationaal onderzoek werden Vlaamse scholieren vergeleken met leeftijdsgenoten uit grote delen van de wereld. Conclusie van het onderzoek is dat Vlaamse 10-jarigen er alweer op achteruit zijn gegaan tegenover andere landen. Een steeds grotere groep voldoet niet aan het absolute basisniveau. En dit is verontrustend, want niet alleen de TIMMS-cijfers, maar ook de PISA- en PIRLS-onderzoeken tonen aan dat ons onderwijs achteruitgaat. 

Het massaal injecteren van Nederlandsonkundige leerlingen en de linkse recepten van ‘pretpedagogie’ - van kunnen in plaats van kennen - hebben zwart op wit gefaald”, stelt Roosmarijn Beckers. Dit ligt in lijn met wat OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme de boze aansteker noemt van de slechte TIMSS-resultaten: “In de jaren 90 kwam de idee dat niet kennis, maar competenties ertoe deden. Daar betalen we nog altijd de prijs voor.” Anderstalige leerlingen scoren evenzeer een pak slechter dan hun klasgenoten bij wie Nederlands thuis de voertaal is. 

Beckers: “We moeten er voor zorgen dat de leerlingen die in onze klassen terechtkomen, Nederlands kennen. Hiervoor is een degelijke remedie broodnodig”

Voor het Vlaams Belang is de uiterst noodzakelijke remedie drieledig. De school moet in eerste instantie een vrijplaats van kennis en kunde zijn. De huidige vijfjescultuur wegwerken kan door een mentaliteit waarbij je inspanning moet leveren om het onderste uit de kan te halen. Ten tweede moet de Nederlandse taal steeds de voertaal zijn in de school. Wie onze taal onvoldoende machtig is, moet eerst verwezen worden naar een taalbadklas alvorens in te stromen in het reguliere onderwijs. Leraren moeten tot slot vooral les kunnen geven - op niveau - in plaats van bezig te zijn met opvoeden. Nu worden er te veel taken op de school afgeschoven die eigenlijk meer met opvoeding dan met onderwijs te maken hebben. 

Over de lat kunnen springen vereist kwaliteitsvolle en gepassioneerde hoogspringcoaches die goede testen kunnen voorzien voor hun leerlingen”, besluit Beckers. Leerkrachten moeten beter ondersteund worden door professionele teams die hun werkdruk kunnen verlichten. Maar ze moeten ook zelf professionaliseren, daar moet tijd en ruimte voor vrijgemaakt worden door dit als structureel element van de lerarenloopbaan in te bouwen.

De onderwijsinspectie moet volgens het Vlaams Belang ten slotte dit geheel doortastend controleren én optreden in scholen waar het misloopt.