Nieuws
donderdag, 18 apr 2024

Dankzij Vlaams Belang steeds meer aanhang voor Vlaamse onafhankelijkheid

Foto: iStock. Dankzij Vlaams Belang steeds meer aanhang voor Vlaamse onafhankelijkheid

Uit een peiling van VTM Nieuws en HLN blijkt dat 40 procent van de Vlamingen een onafhankelijk Vlaanderen wil. “Dit percentage zit in een stijgende lijn”, zegt fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas. “Dankzij het Vlaams Belang beseffen steeds meer mensen dat een efficiënt beleid onmogelijk is in het Belgische gedwongen huwelijk tussen Vlamingen en Walen, maar enkel binnen een onafhankelijke Vlaamse staat.”

Het feit dat de ingewikkelde Belgische staatsstructuur niet functioneert, maakt voor steeds meer Vlamingen de noodzaak duidelijk van een onafhankelijk Vlaanderen. België bestaat de facto uit twee aparte gemeenschappen met een sterk verschillende cultuur, geschiedenis en taal. En over zowat alles hebben Vlamingen en Franstaligen ook sterk verschillende opvattingen. “Het wordt dan ook steeds moeilijker om federale regeringen gevormd te krijgen”, aldus Pas. “En eenmaal gevormd kunnen ze geen krachtdadig beleid voeren, omdat voor elke beslissing het akkoord nodig is van al de Franstalige en de Vlaamse beleidspartijen.”

“Bij de N-VA was de machtshonger veel groter dan de principes”

Het Vlaams Belang is positief over het groeiende besef van de noodzaak van een onafhankelijke Vlaamse staat, en ziet in de 40 procent ook nog een grote groeimarge. In 2005 gaf een peiling van De Stemmenkampioen immers al aan dat 51,1 procent gewonnen was voor de onafhankelijkheid. En in 2007 was dat volgens een enquête van VTM nieuws 45,8 procent. In 2008 toonde een onderzoek van Het laatste Nieuws dan weer aan dat het om 49 procent van de Vlamingen ging.

“Maar van zodra de N-VA in 2014 deel uitmaakte van de federale regering, stortte dit door zovele rechtgeaarde Vlaamsgezinden jarenlang met zorg opgebouwde draagvlak als een kaartenhuisje in elkaar”, gaat Pas verder. “Bij de N-VA was de machtshonger veel groter gebleken dan de principes, en met een verbazend gemak trok die partij ten strijde tegen het eerste artikel van de eigen partijstatuten: het streven naar de Vlaamse onafhankelijkheid. Ieder communautair dossier ging toen in de diepvries, en de partij van Bart De Wever poogde overal het onmogelijke te bewijzen: dat België werkt. Met als resultaat, volgens een peiling van VUB-politicoloog Dave Sinardet in 2017 nog slechts 5 procent van de Vlamingen die zich uitsprak voor een onafhankelijk Vlaanderen.”  

“Ondertussen zitten we gelukkig alweer bij de 40 procent”, stelt Pas tot slot tevreden vast. “Een enorme stijging sinds 2017, die niet toevallig gepaard gaat met een stevig groeiend Vlaams Belang. Dit resultaat is te danken aan de impact van onze partij op het debat.”