Nieuws
vrijdag, 12 feb 2021

De automobilist is steeds meer de melkkoe van alle overheden: “Dit moet stoppen!”

Het Vlaams Belang is het beu dat de Vlaming zich steeds meer blauw betaalt aan zijn auto. Uit nieuwe cijfers blijkt inderdaad dat de verkeersbelastingen na de “vergroening” ervan door de vorige regeringen pijlsnel de hoogte zijn ingegaan. Wim Verheyden (Vlaams Belang) kaartte de ongehoorde stijging in het Vlaams Parlement aan bij minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA). 

In 2012 startte de Vlaamse Regering met de zogenaamde ‘vergroening’ van de verkeersfiscaliteit met als doel om aan gedragssturing te doen. Die vergroeningsoperatie zou “budgetneutraal” zijn, werd de critici toen op het hart gedrukt. Wie een milieuvriendelijke wagen zou kopen, zou er zelfs bij winnen. Uit nieuwe cijfers blijkt nu echter dat de Vlaamse verkeersbelastingen de afgelopen vijf jaar met maar liefst 15 procent gestegen zijn. De BIV zelfs met een fenomenale 50 procent. 

“De zogenaamde vergroening van de verkeersbelasting komt in feite neer op een platte belastingverhoging”, stelde Wim Verheyden in het Vlaams Parlement vast. Hij confronteerde de minister bovendien met alle taksverhogingen en andere pestmaatregelen die de automobilist de voorbije jaren te slikken kreeg. Lage-emissiezones, waarbij men bij de minste misstap een zware boete krijgt. Accijnzen op brandstof, die bij de hoogste in heel Europa zitten. “In 2019 incasseerden alle overheden in dit land samen een recordbedrag van 21,5 miljard euro aan belastingen op motorvoertuigen. De auto is steeds meer de melkkoe van alle overheden in dit land, ook van de Vlaamse”, argumenteerde hij. 

“Ook de mensen die geen geld hebben voor een elektrische of hybride wagen, maar een propere wagen met verbrandingsmotor kopen, moeten beloond worden”

Verheyden wees de minister er ook op dat de technologie in de auto-industrie de afgelopen jaren zo geëvolueerd is dat ook verbrandingsmotoren veel zuiniger zijn en minder uitstoot produceren. In feite dragen ze dus bij aan een milieu- en klimaatverbetering.  Wie nu een nieuwe wagen koopt, koopt sowieso een schonere wagen. “Ik vraag me af waarom die mensen de afgelopen jaren financieel moesten worden bestraft. Waarom beloont u ook niet die mensen die niet de financiële mogelijkheden hebben om elektrische of hybride wagens te kopen?”, vroeg hij de minister. 

Het parlementslid confronteerde de N-VA-minister ook met een onomwonden pleidooi van Open Vld - nochtans een meerderheidspartij - voor “een nieuw en beter systeem dat de focus op het gebruik van de wagen legt”. Tussen de regels door wordt dus openlijk voor de invoering van de zogenaamde kilometerheffing gepleit. “Daar is momenteel geen draagvlak voor in de Vlaamse Regering en in de samenleving trouwens ook niet”, zei Verheyden. De deur naar een kilometerheffing in de volgende legislatuur lijkt nochtans wagenwijd open te staan. “Ik wil mijn collega’s in het Vlaams Parlement duidelijk de boodschap geven dat mijn partij helemaal niet voor de kilometerheffing gewonnen is. We waren dat in het verleden niet, we zijn dat nu niet en we zullen dat in de toekomst ook niet zijn”, waarschuwde hij de andere partijen.