Persberichten
vrijdag, 06 mrt 2020

De Block verdubbelt asielbudget: Vlaams Belang hekelt “geknoei”

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het “falende migratie- en asielbeleid van minister Maggie De Block (Open Vld). “Terwijl elke instantie die de begroting van dit land beoordeelt aan de alarmbel trekt, laat minister De Block de rekeningen voor asiel volledig ontsporen”, luidt het bij de partij. De nieuwe budgetcijfers rond de dotaties aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers duiden op een verdubbeling van het Fedasilbudget voor de eerste helft van 2020: een stijging met maar liefst 128 miljoen euro.

Volgende week woensdag moet de noodbegroting van voorlopige twaalfden opnieuw goedgekeurd worden in de Kamercommissie Financiën. Het is ondertussen een vast ritueel geworden dat om de drie maanden in het parlement wordt herhaald nu de chaotische formatie al bijna een jaar aansleept. Vlaams Belang gebruikt het als een middel om de crisis op het departement Asiel en Migratie van minister De Block budgettair op te volgen. De nieuwe cijfers inzake de dotatie aan het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers spreken boekdelen, zo vindt de partij.

Vlaams Belang: “Het falende asiel- en migratiebeleid van De Block weegt steeds sterker door op onze begroting, die al vol met gaten zit”

Het in de begroting van 2018 voorziene bedrag voor Fedasil bedroeg 262 miljoen euro. Minister De Block vroeg tijdens 2019 een verhoging met 150 miljoen euro (+57 procent) tot een totaalbedrag van 411 miljoen euro. In het eerste kwartaal van 2020 vroeg De Block reeds een verhoging van 87 miljoen euro en daar komt nu in het tweede kwartaal nog eens 42 miljoen euro bij, samen goed voor een duizelingwekkende verhoging van 128 miljoen euro. Het budget voor de eerste helft van 2020 (de helft van 262 miljoen euro of 131 miljoen euro) wordt daarmee botweg verdubbeld (+98 procent).

“Terwijl zowat elke instantie die de begroting van dit land beoordeelt aan de alarmbel trekt, laat minister De Block de rekeningen voor asiel volledig ontsporen”, zo reageert Kamerlid Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) op de cijfers. “Het falende asiel- en migratiebeleid begint steeds sterker door te wegen in de donkerrode cijfers van de begroting. En dan hebben we het nog eens niet over de impact van migratie op kostenposten zoals onderwijs, opleiding, huisvesting en sociale zekerheid, kortom de totale kost van de migratie. Wie de begroting op orde wil krijgen, zal ook de migratie onder controle moeten krijgen. Dat is ondertussen wel duidelijk.”