Nieuws
vrijdag, 11 dec 2020

“De Brailleliga verdient een structurele ondersteuning van de regering, geen aalmoes”

Het Vlaams Belang keurt de stopzetting van de subsidie van de Brailleliga af. “De houding van minister-president Jan Jambon (N-VA) is uiterst laakbaar”, zo zei fractieleider Chris Janssens (Vlaams Belang) gisteren in de Cultuurcommissie van het Vlaams Parlement. “De liga vervult een onmiskenbare en socio-culturele rol voor blinden en slechtzienden, maar verliest nu door een bureaucratische en weinig empathische opstelling haar Vlaamse middelen. Absoluut onaanvaardbaar", aldus Janssens.

Eind oktober kreeg de liga een negatief antwoord op haar subsidieaanvraag voor volgend jaar, ten gevolge van een nieuw decreet in het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. Hierdoor zag de vzw 250.000 euro de mist in gaan, waar ze normaal elk jaar op kan rekenen. De argumentatie was dat ze meer een zorgorganisatie is, dan een sociaal-culturele organisatie. De liga werd weggewuifd naar het Welzijnskabinet van minister Beke (CD&V) voor een nieuwe - onzekere - subsidieregeling. “Ze moest daar maar een aanvraag proberen te doen”, luidde het. 

De liga gebruikt die subsidie echter om blinden en slechtzienden in culturele uitstappen te begeleiden, wat hen nu ontnomen dreigt te worden. “Terecht dat de Brailleliga boos reageert”, aldus Janssens. Volgens minister Jambon gebeurde de beslissing echter “door een onafhankelijke beoordelingscommissie met vaste beoordelingselementen in het decreet”. Dit maakte het nog onbegrijpelijker voor de vzw. “De minister verstopt zich achter deze beoordelingscommissie, terwijl het Vlaams regeerakkoord nochtans stelt dat het budgettaire kader finaal berust bij de regering”, zo sabelde Janssens de regering van Jambon neer.

“De Vlaamse Regering ontneemt blinden en slechtzienden de kans op culturele beleving

In antwoord op vragen van Chris Janssens in de commissie Cultuur liet de minister weten dat hij voor 2021 alsnog “een ad hoc-oplossing had gevonden” en dezelfde ochtend dan toch nog de beslissing had ondertekend om voor één jaar een - weliswaar lagere - subsidie toe te kennen. Van een structurele oplossing is echter nog geen sprake. 

“De vzw moet steun krijgen of begeleid worden naar andere mogelijkheden”, vervolgt Janssens. Nu krijgt ze de onmenselijke boodschap om haar plan te trekken en elders, zonder zekerheid van succes, een poging op ondersteuning te wagen.” De Vlaamse Regering subsidieert daarentegen in het kader van het Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk wel heel wat organisaties die voor het Vlaams Belang geen subsidies verdienen: Marokkaanse, Turkse en andere allochtone verenigingen die de integratie ronduit tegenwerken en extreme linkse verenigingen als Oxfam, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Hart Boven Hard. Dit maakt de schrapping van de subsidie van de Brailleliga nog meer onbegrijpelijk. 

Het Vlaams Belang roept dan ook op dat de regering kiest voor emancipatie, en niet voor segregatie van de 120.000 Vlamingen die een visuele beperking hebben. De Brailleliga moet structurele ondersteuning krijgen in de komende periode, punt aan de lijn.