Nieuws
dinsdag, 12 sep 2023

De Croo gaat lijnrecht in tegen pensioenexperten

Foto: iStock. De Croo gaat lijnrecht in tegen pensioenexperten

Alle pensioenexperten zijn het erover eens dat het pensioenakkoord van Vivaldi absoluut geen hervorming genoemd kan worden. Ook volgens het Vlaams Belang was het hooguit gerommel in de marge. “Het is verbazend dat eerste minister Alexander De Croo hardnekkig blijft beweren dat zijn regering een pensioenhervorming realiseerde. In het VRT-programma De Afspraak van afgelopen vrijdag maakte hij zich hier nogmaals schuldig aan”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. Maar terwijl hij zichzelf zonder reden op de borst klopt, blijven onze gepensioneerden wel in de kou staan.”

In een reactie op het pensioenakkoord had professor arbeidsrecht en pensioenexpert Marc De Vos het over ‘een gebrek aan totaalvisie’, en “geen echte hervorming’. En zijn collega Marjan Maes bestempelde het akkoord als ‘om te lachen’, en ‘Gerommel in de marge’. “En wie zijn wij om deze professoren tegen te spreken?”, aldus Samyn. “De betaalbaarheid van onze pensioenen op lange termijn werd in de verste verte niet gerealiseerd. Het is logisch dat alsmaar minder jongeren nog geloven dat ze later, na een leven lang werken, op een deftig pensioen mogen rekenen. Het geklungel van Vivaldi heeft daar niets aan veranderd. Integendeel.”  

”Aan deze misplaatste zelfbewieroking hebben de gepensioneerden niets”

“De Croo meent te leven op een planeet waar zijn Vivaldi-regering een pensioenhervorming gerealiseerd heeft”, gaat Samyn verder. “En hiermee gaat hij dus lijnrecht in tegen de pensioenexperten.” Het Kamerlid vindt het al even wereldvreemd en onbeschaamd van de eerste minister dat hij zijn Vivaldi-bende, die geen enkele beoogde of beloofde hervorming tot een goed einde bracht, nog steeds bestempelt als een ‘hervormingsregering’. 

“In tegenstelling tot De Croo heeft het Vlaams Belang zijn huiswerk wel gemaakt”, besluit Samyn. “Wij formuleerden concrete voorstellen om de pensioenen ingrijpend te hervormen. Zo pleit het Vlaams Belang onder meer voor een minimumpensioen van 1.760 euro en een volledig pensioen na 40 gewerkte jaren. Om dit te financieren gaan we onder andere voor een splitsing van de sociale zekerheid, voor een aftopping van de hoogste ambtenarenpensioenen en voor het afschermen van onze sociale zekerheid voor nieuwkomers. Pas wie hier minimaal acht jaar verblijft en minimaal drie jaar heeft gewerkt en bijgedragen, wordt toegelaten tot onze Sociale Zekerheid. Indien de premier inspiratie nodig heeft voor het realiseren van een échte pensioenhervorming kan hij ons zeker uitnodigen voor een gesprek.”