Nieuws
woensdag, 12 okt 2022

“De Croo Veelzeggend nietszeggend over asielcrisis”

Het Vlaams Belang vindt het totaal gebrek aan aandacht in de regeerverklaring van eerste minister Alexander De Croo (Open Vld) voor de huidige asielcrisis onverantwoord. “In heel het 4.208 woorden tellende traktaat gingen welgeteld 55 woorden over asiel en migratie”, stelt Kamerlid Dries Van Langenhove vast. “Dat is opmerkelijk, uitgerekend op dezelfde dag dat staatssecretaris Nicole De Moor (cd&v) met de aankondiging van een heus ‘Winterplan’ impliciet toegeeft dat de crisis compleet is.”

In de regeerverklaring die gisteren door premier De Croo werd afgelegd, werd omzeggens geen aandacht besteed aan de steeds nijpender wordende asielcrisis. “Optimisten kunnen misschien wijzen op de sterk verhoogde aandacht van deze regering voor de asiel- en migratieproblematiek”, aldus Van Langenhove. “In plaats van de éne zin die hierover in de vorige regeerverklaring was terug te vinden, zijn het er deze keer zowaar drie. Een verdrievoudiging.”

“De nonchalance van De Croo over de asielcrisis is niet alleen onbegrijpelijk, maar zelfs ronduit onverantwoord”

“Voor realisten blijft evenwel de onmiskenbare vaststelling dat het immigratiethema duidelijk geen prioritair thema is voor deze regering”, vervolgt Van Langenhove. “Dit in tegenstelling tot degenen die er de rekening voor betalen. Het zijn de belastingbetalers die in toenemende mate geconfronteerd worden met de stijgende levensduurte, die morgen ook nog eens zullen mogen opdraaien voor de stijgende immigratiefactuur.”

“Daarbij dient opgemerkt dat de drie zinnen die aan de immigratiecrisis besteed worden – zoals gebruikelijk – beperkt blijven tot algemeenheden, uitblinken in vaagheid. Oude beloftes worden dan weer vervangen door nieuwe aankondigingen”, besluit Van Langenhove. “Ronduit hilarisch is tenslotte de verklaring dat deze regering zal ‘blijven’ werken aan ‘een alomvattende aanpak waarbij we instroom beperken en de uitstroom verhogen’ – en met andere woorden zal blijven doen wat ze nooit heeft gedaan. Indien deze regering wél werk had gemaakt van geloofwaardige maatregelen om de instroom in te dammen en de uitstroom op te drijven, had ze vandaag geen ‘Winterplan’ voor de asielopvang nodig gehad. En had De Croo misschien iets meer reden gehad om zijn aandacht voor het asieldossier te beperken tot drie zinnen.”