Nieuws
vrijdag, 08 mrt 2024

De digitale kloof vergroot

Foto: iStock. De digitale kloof vergroot

Het Vlaams Belang wil dat de overheid meer inzet op het verkleinen van de digitale kloof. Steeds vaker geven mensen aan niet meer mee te zijn met digitale ontwikkelingen in. De partij wijst op de risico’s op sociale uitsluiting die dat inhoudt. “Naarmate de digitalisering van onze samenleving doorzet, vergroot ook de digitale kloof”, zegt Kamerlid Erik Gilissen. “De overheid moet het gebruiksgemak voor de burger centraal stellen.”

Onderzoek wijst uit dat bijna een op twee Belgen digitaal kwetsbaar is. Volgens de Digimeter gaat meer dan een derde van de Vlamingen wel aan de slag met digitale toepassingen, maar enkel omdat ze zich ertoe gedwongen voelen. De helft geeft aan dat technologische veranderingen en innovaties te snel gaan. “Het zijn niet enkel ouderen die dat vinden”, aldus Gilissen. “Ook een op drie jongeren geeft aan sommige digitale toepassingen niet goed te begrijpen.”

“Op het eerste zicht lijkt het prima te lukken, ze zitten op Facebook en gebruiken de zoekmachine van Google”, zegt Gilissen. “Maar die relatief eenvoudige digitale handelingen maken hen nog niet digitaal vaardig. Voor het aanvragen van documenten, bankverrichtingen en belastingaangiftes, moeten ze toch noodgedwongen beroep doen op de hulp van familie, vrienden of buren. Die hebben daar jammer genoeg niet altijd de tijd of het geduld voor. Dat leidt op termijn tot een vorm van sociale uitsluiting. Een aanzienlijk deel van de bevolking kan door de digitale kloof onvoldoende deelnemen aan de samenleving of gebruikmaken van voorzieningen die voor hen bedoeld zijn.”

“Ook mensen zonder digitale kennis hebben recht op een efficiënte publieke dienstverlening”

“Een gebrek aan digitale vaardigheden maakt mensen bovendien vatbaarder voor online criminaliteit zoals phishing en misinformatie op sociale media”, waarschuwt Gilissen. “Het verzamelen van gegevens zorgt ook voor bezorgdheden rond privacy. De persoonlijke gegevens die overheidsdiensten verzamelen, zijn vaak onvoldoende beveiligd. Nochtans is de dreiging reëel: verschillende overheidsinstanties werden het afgelopen jaar getroffen door cyberaanvallen. Ook verschillende lokale besturen kreeg te maken met hacking waarbij gevoelige documenten en persoonlijke data te grabbel werden gegooid.”

Voor het Vlaams Belang hebben alle mensen recht op een efficiënte publieke dienstverlening, ook degenen zonder digitale kennis. “Iedereen heeft het recht om zelfstandig de nodige administratieve handelingen te kunnen uitvoeren. Daarom pleiten we ervoor dat overheidsdiensten ofwel steeds voorzien in een fysiek loket ofwel dat het op zijn minst mogelijk is om telefonisch contact te verkrijgen met een medewerker”, besluit Gilissen. “En mensen hebben er ook recht op dat hun persoonsgegevens afdoende worden beveiligd, zodat ze niet het risico lopen op afpersing of identiteitsfraude. Er moeten daarom minimumvereisten zijn inzake beveiliging van data-systemen.”