Nieuws
zondag, 28 nov 2021

“De EU heeft zich niet te moeien met sociaal overleg minimumlonen”

In het Europees Parlement te Straatsburg stemde het Vlaams Belang tegen de bemoeienissen van de Europese Unie op het vlak van minimumlonen. "Het sociaal overleg en meer bepaald het loonoverleg zijn niet de taak van de Europese Unie. Het ondermijnt de soevereiniteit van landen en zorgt niet voor een beleid op maat", licht Europarlementslid Gerolf Annemans (Vlaams Belang) toe. “Voor nationalisten staat de economie ten dienste van de welvaart van de gemeenschap, niet van een bepaalde klasse of de economie zelf. Werknemers en ondernemers zorgen samen voor welvaart en zijn bondgenoten in het behoud van de lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid.”

“Het neoliberale vrije verkeer van arbeid leidt echter tot lage lonen, meer stress en minder sociale bescherming, behalve voor de elite”, vervolgt Annemans. De ontwrichting is zo groot dat sommigen die werken toch in armoede leven. Het Vlaams Belang pleit daarom voor deftige minimumlonen die worden afgesproken binnen het sociaal overleg, omdat het sociaaleconomisch beleid moet worden uitgewerkt op maat van een nationale gemeenschap. De stemming ging dus niet over voor of tegen het minimumloon, maar wel over de rol van de Europese Unie.”

"Er moeten deftige minimumlonen worden afgesproken binnen het sociaal overleg"

“Dat we in Vlaanderen pleiten voor een verhoging van het minimumloon, weerhield de topman van het ACV, Marc Leemans, er niet van om een leugenachtige tweet over het standpunt van het Vlaams Belang te versturen”, besluit Annemans. “Ach ja, het is al lang geweten dat de top van het ACV niet de arbeiders beschermt, maar de eigen postjes. Daarvoor zijn alle middelen goed, ook valse tweets.”