Nieuws
woensdag, 17 aug 2022

In de kijker: ANNICK PONTHIER

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Kamerlid Annick Ponthier.

“Vrijheid is onlosmakelijk en ontegensprekelijk verbonden met veiligheid. Toch heeft men in België decennialang slecht geïnvesteerd in Defensie. Het werd gezien als sluitpost van de begroting. Er was een oorlog in Oekraïne nodig om de ogen te doen opengaan. Vele landen investeerden in sneltempo in Defensie, en naast ‘soft power’ wordt er opnieuw belang gehecht aan ‘hard power’.

In België pakte minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) uit met een personeelsplan, een investeringsplan en een strategische visie 2030. Hier zijn evenwel veel kanttekeningen bij te maken. De leegloop bij het leger, door enerzijds een lage instroom en anderzijds een hoge uitstroom door een pensioneringsgolf, moet tegengegaan worden. Een job bij Defensie moet aantrekkelijker gemaakt worden, zonder aan latverlaging te doen.

Hoewel het goed is dat er geïnvesteerd wordt in onze defensie, wordt er niet altijd voldoende en slim geïnvesteerd. Drones worden bijvoorbeeld niet bewapend, terwijl onze internationale partners en tegenstanders dit wel doen. De meeste investeringen in materieel zijn voorwaardelijk en worden pas ingepland na 2025. Het groeitraject naar bijkomende investeringen verloopt ook bijzonder traag en men heeft pas 2035 vooropgesteld als eindmeet. Dit terwijl de klok tikt. Zo blijven we achterophinken. Te weinig daadkracht dus. Dit kan en moet anders.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Een verbetering van het militair statuut, het aantrekkelijker maken van een job bij Defensie, meer aandacht voor het reservekader, en een algemene opwaardering van Defensie zijn voor mij prioritaire aandachtspunten.

Voorts blijf ik in de commissie Buitenlandse Zaken de snel evoluerende geopolitieke toestand opvolgen. De oorlog in Oekraïne, maar ook de situatie in Azië zullen mijn aandacht blijven opeisen. Zo bijvoorbeeld de gedwongen orgaanroof op gewetensgevangen in China; de prangende veiligheidssituatie van Taiwan, die door de toenemende agressie door China wel eens zeer snel kan omslaan; en de toestand in Hongkong die na de invoering van de Nationale Veiligheidswet door China steeds meer zorgt voor een uitholling van alle democratische waarden en rechten.

Ook mijn werk in het NAVO-parlement blijf ik gedreven uitvoeren. Constructief waar het kan, maar kritisch waar het moet. Vooral de perfide rol van Turkije volg ik met argusogen op. Heel veel werk op de plank dus. Met de kracht van mijn overtuiging stel ik in al deze dossiers de belangen van Vlaanderen en de Vlamingen voorop. Eerst onze mensen!”