Nieuws
maandag, 01 aug 2022

In de kijker: CHRIS JANSSENS

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag fractievoorzitter in het Vlaams Parlement en ondervoorzitter van het Vlaams Belang Chris Janssens.

“Een deel van het voorbije werkjaar stond nog in het teken van de coronacrisis. In het Vlaams Parlement dienden we een voorstel in om het Covid Safe Ticket onmiddellijk en definitief af te schaffen. We bleven ons ook verzetten tegen verplichte vaccinatie en dienden ook daarover een voorstel in. De keuzevrijheid is en blijft immers cruciaal.

In de aanloop naar 11 juli heeft onze fractie er bij de Vlaamse regering op aangedrongen om van 11 juli eindelijk een betaalde feestdag te maken voor alle Vlamingen. Het is immers hoog tijd dat onze Vlaamse feestdag volwaardig gevierd kan worden.

Voor de stijgende energiefacturen wordt vaak – terecht – in de richting van de federale regering gekeken, die de Vlamingen in de steek laat. Ook de Vlaamse regering kijkt echter lijdzaam toe terwijl energie voor veel mensen onbetaalbaar wordt. Onze fractie diende daarom een voorstel in om Vlaamse gezinnen te behoeden om nog meer de energiearmoede ingeduwd te worden.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Doordat de Vlaamse en de federale regering in gebreke blijven zullen de energieprijzen de komende weken en maanden torenhoog blijven. Het Vlaams Belang zal opnieuw voorstellen indienen om de energiefactuur – die een verkapte belastingbrief is – te doen dalen. De echte energiekost maakt inderdaad slechts 32 procent van de elektriciteits- en 63 procent van de aardgasfactuur uit. Verder zijn er de netkosten, maar vooral immens veel heffingen en btw. Die kosten moeten maximaal uit de energiefactuur gehaald worden.

Na jarenlange druk van het Vlaams Belang heeft het Vlaams Parlement een decreet gestemd dat buitenlandse invloed en financiering van moskeeën moet tegengaan. Onze fractie zal nauwlettend toezien dat bevoegd minister Bart Somers (Open Vld) dit concreet uitwerkt. Het gaat dan vooral om Turkse Diyanet-moskeeën, die propagandahuizen zijn van dictator Recep Erdogan. De erkenning van deze moskeeën moet ingetrokken worden en om veiligheidsredenen moeten deze propagandahuizen van dictator Erdogan onmiddellijk gesloten worden. De regering-Jambon heeft echter de intentie om nóg meer moskeeën te erkennen en te financieren. Het Vlaams Belang zal alle democratische middelen inzetten om dat te voorkomen.”