Nieuws
dinsdag, 30 aug 2022

In de kijker: DRIES VAN LANGENHOVE

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Kamerlid Dries Van Langenhove.

“Het werk als parlementslid in de commissies is niet altijd het meest lonende, maar het is wel nodig. We dienden het afgelopen parlementaire jaar verschillende wetsvoorstellen en resoluties in om het migratiebeleid en de nationaliteitswetgeving te verstrengen. Hoewel die voorstellen consequent worden weggestemd door de regering, merken we toch dat ze wegen op het debat. Zeker wanneer het ging over de fusie van de Brusselse politiezones, waar voorzitter van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken Ortwin Depoortere en ikzelf vurig voor hebben gepleit en er hoorzittingen rond organiseerden, merkten we dat naast N-VA ook cd&v en Open Vld en zelfs Vooruit de voordelen van ons voorstel moesten erkennen.

Ook rond mensenhandel en mensensmokkel diende ik wetsvoorstellen in tot verzwaring van de straffen. Amper enkele weken later bleken die wetsvoorstellen broodnodig toen er verschillende gevallen van moderne slavernij werden ontdekt bij onder andere onderaannemers van Borealis en BASF in Antwerpen.

De vervanging van staatssecretaris Sammy Mahdi (cd&v) door zijn kabinetschef Nicole De Moor (cd&v) verandert niet veel. En het weinige dat er wel verandert is in negatieve zin, want als eerste beleidsdaad ging De Moor meteen over tot het vergroten van het nu al gigantische en peperdure opvangnetwerk van Fedasil. Bovendien toont Nicole De Moor niet de minste intentie om de asiel-instroom naar dit land te stoppen of zelfs nog maar in te perken.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Het komende parlementaire jaar ga ik samen met de rest van onze Kamerfractie blijven pleiten voor een migratiestop. We moeten zo snel als mogelijk ons plan ‘Fort Europa’ uitvoeren. Daarin staan vijftig concrete maatregelen die de massamigratie naar Europa en Vlaanderen kunnen afstoppen. Tot de uitvoering van dat plan zal ik de staatssecretaris voor Asiel en Migratie het vuur aan de schenen blijven leggen. Door gerichte parlementaire vragen, tussenkomsten en voorstellen kunnen we de druk opvoeren en dat is nodig, want in de Vivaldi-regering is momenteel op het vlak van asiel en migratie vooral de stempel van Ecolo/Groen en de PS te merken.”