Nieuws
zondag, 31 jul 2022

In de kijker: ELS STERCKX

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Vlaams Parlementslid Els Sterckx.

“Dierenleed raakt me keer op keer, en wat mij bij blijft is het antwoord dat ik van minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) ontving op mijn vraag aangaande de vele inbreuken tijdens het transport van dieren naar het slachthuis. Dierenartsen die toezicht houden in de slachthuizen meldden 757 inbreuken op het dierenwelzijn en van die 757 inbreuken hadden er maar liefst 663 betrekking op het transport.

Bij de overtredingen inzake het transport gaat het er vooral om dat bepaalde dieren eigenlijk niet vervoerd hadden mogen worden, bijvoorbeeld omdat ze ziek of gewond zijn. Sommige dieren overleven de rit naar het slachthuis zo zelfs niet. Dergelijk transport kan alleen als een marteling worden beschouwd en dat is voor het Vlaams Belang totaal onaanvaardbaar.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Een verhoogde transparantie van de aanvoer van honden uit het buitenland is prioritair voor mij. Elk jaar worden meer dan 20.000 honden commercieel aangevoerd vanuit het buitenland. Wij stellen ons vragen bij de omstandigheden waarin deze dieren in hun land van herkomst worden gekweekt. Er moet duidelijkheid bestaan over de wettelijkheid van deze handel in dieren en over het feit of de betrokken organisaties geen broodfokkers zijn.

Het toezicht op en de transparantie van de handel in honden is immers ronduit slecht. Honden worden in zeer slechte omstandigheden gekweekt in het buitenland. Mijn aandacht zal het komend jaar zeker ook uitgaan naar de aanpak van de broodfokkers. De minister moet dringend maatregelen nemen tegen elke vorm van broodfok, dat is het commercieel kweken van huisdieren met geen enkel oog voor het welzijn van het dier.”