Nieuws
zaterdag, 13 aug 2022

In de kijker: ERIK GILISSEN

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Kamerlid Erik Gilissen.

“Gezien mijn IT-achtergrond hou ik me in de commissie Economie vooral bezig met digitalisering en telecom. Wat me daar het afgelopen jaar opgevallen is, zijn de diverse stappen die ondernomen worden om steeds meer inzage te krijgen in de online gegevens van mensen.

De zogenaamde dataretentiewet is hier een goed voorbeeld van. Misdaadbestrijding is uiteraard belangrijk, maar de privacy van de mensen en vrijheid van meningsuiting zijn dat ook. Ik ben hier zelf recent nog mee geconfronteerd door de blokkering en verwijdering van een TikTok-account. De telecomtarieven zijn in België ook duidelijk duurder dan in de ons omringende landen. Maar ja, wat is er in dit land niet duurder?

Een ander punt dat me als dierenliefhebber dan weer nauw aan het hart ligt is dierenwelzijn. Dit is vooral een bevoegdheid van de gewesten, doch ook op federaal niveau kan je nog wat doen. Zo werden er afgelopen jaar door mij twee resoluties ingediend. Eentje in de strijd tegen de import van broodfokdieren uit Oost-Europa. Deze geimporteerde dieren beschikken vaak niet over de correcte vaccinaties of documentatie. En de tweede resolutie roept op om in elke politiezone specifiek voor dierenwelzijn opgeleide inspecteurs aan te stellen.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Het komende jaar zal ik natuurlijk aandacht blijven hebben voor de bescherming van de privacy en vrijheid van meningsuiting. Foute meningen moet je kunnen weerleggen in een debat, die mag je niet censureren.

Als lid van de commissie economie zal ik ook de evolutie van de koopkracht van onze mensen in het oog houden. Daarnaast mogen we de digitale trein niet missen, en moeten we oog hebben voor de mensen die niet mee kunnen met de digitale (r)evolutie. En we moeten onze mensen en bedrijven ook bewust maken van, en beschermen tegen cybergevaren.

Ook het Mercosur-handelsakkoord zal weldra, in een of ander vorm, wel weer terug opduiken. Het is nog afwachten of men nu wel rekening zal houden met de verzuchtingen van ons landbouw- en veeteeltbedrijven.”