Nieuws
dinsdag, 23 aug 2022

In de kijker: IMMANUEL DE REUSE

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Vlaams Parlementslid Immanuel De Reuse.

“De blikvanger dit jaar in de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding was natuurlijk het ontslag van minister Wouter Beke (cd&v). Nadat hij zichzelf tot minister benoemde bij de regeringsvorming, was zijn roemloze afgang slechts een kwestie van tijd. En toch waren het niet de pijnlijke uitschuivers (herinner u bijvoorbeeld de aangekondigde besparing op de zelfmoordlijn), het verkeerd inschatten en aanpakken van de coronacrisis, de wantoestanden in de woonzorgcentra en de kinderopvang die hem naar de exit van het ministerschap gebracht hebben. Neen, een barslechte kiespeiling voor zijn partij cd&v deed hem besluiten op te stappen, niet zijn flaterbeleid. Hij bleef tot het laatste kiezen voor zijn postje, in plaats dan voor het opnemen van zijn verantwoordelijkheid.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“We blijven natuurlijk ook volgend jaar op de ingeslagen weg verder gaan samen met collega Suzy Wouters en onze commissievoorzitter Stefaan Sintobin. We blijven het beleid wijzen op de pijnlijke tekorten en op de verkeerde keuzes die gemaakt worden. Het blijvend tekort aan aanbod en financiering in de geestelijke gezondheidszorg, de stilaan onbetaalbare dagprijzen in onze woonzorgcentra, de aangekondigde besparingen op het groeipakket, de zoektocht naar voldoende gekwalificeerd personeel voor de zorg, de kwaliteit van onze zorginstellingen en de kinderopvang… de lijst is bijna eindeloos.

Voor ons is het duidelijk: we moeten zorgen voor een betaalbaar sociaal beleid die eerst onze mensen ten goede komt.”