Nieuws
vrijdag, 22 jul 2022

In de kijker: KURT RAVYTS

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Kamerlid Kurt Ravyts.

“Vanuit mijn bevoegdheden energie en klimaat was uiteraard de na de Russische inval in Oekraïne nog aangescherpte energiecrisis het bijna wekelijks aanwezig thema in de commissie. We merken dat Vivaldi een klein beetje bescherming biedt aan de mensen met de laagste inkomens, maar voor de rest de gewone Vlaming volledig in de kou laat staan.

De tijdelijke btw-verlaging van 6 procent voor gas en elektriciteit moet volgens ons een definitieve verlaging worden en de energietransitie kan alleen voldoende draagvlak krijgen wanneer deze ook sociaal is. Het Vlaams Belang zal zich steeds blijven verzetten tegen een koolstoftaks, ook wanneer deze indirect via de EU en de opname van woningen en mobiliteit in een eigen ETS-systeem voor de bevolking een feit zal worden.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementair jaar?

“De volgende maanden ligt ook een belangrijke uitdaging voor in de Bijzondere Congocommissie. Het Vlaams Belang zal zich daar met alle middelen verzetten tegen vormen van ‘herstel’ die neerkomen op financiële compensaties. De eindconclusie mag er geen op maat zijn van de zogenaamde Congolese ‘diaspora’ en de zogenaamde Belgische versie van de extreemlinkse ‘Black Lives Matter-beweging’. Het koloniaal verleden van België kwam tot stand door toedoen van het nog steeds aanwezige koningshuis en werd verder gestalte gegeven door de Franstalige industriële elite. Daar mag de Vlaming niet voor opdraaien.”