Nieuws
donderdag, 28 jul 2022

In de kijker: ROOSMARIJN BECKERS

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Vlaams Parlementslid Roosmarijn Beckers.

“We zouden het in deze zomerperiode bijna durven vergeten, maar het voorbije schooljaar werd ons onderwijs voor het derde schooljaar op rij zwaar verstoord door corona. Alhoewel we ons terecht de vraag kunnen stellen of het het virus was dat het onderwijs verstoorde of de maatregelen om het te bestrijden.

De markantste gebeurtenis was voor mij de verplichte mondmaskerdracht voor kinderen vanaf zes jaar. Ondanks het feit dat kinderen meestal niet zwaar ziek worden van corona en dat studies aantonen dat het dragen van een mondmasker nefast is voor de mentale ontwikkeling van kinderen werd deze maatregel erdoor geduwd door minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Ik heb mij in het Vlaams Parlement met hand en tand verzet tegen deze onzinnige maatregel en kreeg hiervoor veel bijval van ouders en de scholieren zelf. Dit stevige verzet leidde tot het afschaffen van de onzinnige maatregel en ik hoop dat ons verzet er ook voor zorgt dat er nooit meer ondoordacht een mondmaskerplicht voor kinderen op school wordt ingevoerd.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Het volgende jaar ga ik erop toezien dat het leerrecht van onze kinderen niet opnieuw wordt geschonden. Al lang voor de coronacrisis losbrak tuimelde Vlaanderen naar beneden in elk internationaal vergelijkend onderzoek betreffende de onderwijskwaliteit. De schoolsluitingen van de voorbije jaren hebben de leerachterstand enkel versterkt.

Volgend schooljaar moeten de scholen openblijven en moet er terug tot de essentie gekomen worden van onderwijs: lesgeven en leren. Volgend jaar wordt er eindelijk werk gemaakt van een vervanging van het M-decreet. Ik vrees echter dat het nieuwe begeleidingsdecreet een soort ‘M-decreet light’ wordt. We zullen minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dan ook zeer kritisch ondervragen en er voor zorgen dat alle kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben.”