Nieuws
donderdag, 04 aug 2022

In de kijker: STEFAAN SINTOBIN

Het parlementair reces is een ideaal moment om even terug te blikken op het voorbije werkjaar. Vandaag Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin.

“Het meest markante voor mij persoonlijk was het zogenaamde ‘historische’ stikstofakkoord dat in februari in het Vlaams Parlement werd voorgesteld door minister-president Jan Jambon (N-VA). Historisch, omdat er heel wat debatten en stevige discussies tussen de meerderheidspartijen aan vooraf gingen. De uitkomst van dit akkoord was evenwel niet historisch, maar schokkend. Tientallen landbouwbedrijven zouden moeten sluiten, de veestapel zou moeten verminderen, bedrijven zouden moeten inkrimpen, de varkensstapel zou met 30 procent moeten minderen, in bepaalde gebieden zou een nulbemesting afgedwongen worden…

Kortom, een zware klap voor onze landbouwsector. Van de ene op de andere dag was er geen rechtszekerheid voor tientallen landbouwbedrijven, geen perspectief meer voor jonge landbouwers en werden landbouwersgezinnen in een financieel onzekere situatie gestort. En wij kunnen ons uiteraard niet voorstellen wat dat mentaal allemaal betekende voor de landbouwersgezinnen en hun kinderen.”

Wat zijn uw doelstellingen en aandachtspunten het komende parlementaire jaar?

“Mijn doelstellingen en aandachtspunten zijn tweeërlei. Uiteraard zullen we ons met alle mogelijke middelen verzetten tegen het stikstofakkoord zoals het nu op tafel ligt. De landbouwers zullen in onze partij hun beste bondgenoten vinden. Trouwens, het is opvallend hoeveel positieve reacties wij krijgen vanuit de landbouwsector.

Daarnaast wil ik als commissievoorzitter Welzijn, en samen met mijn collega’s Immanuel De Reuse en Suzy Wouters, het sociale gelaat van onze partij nog beter in de verf zetten. Als boutade zeg ik altijd ‘men hoeft niet links te zijn om sociaal te zijn’. En dat is wat we juist proberen aan te tonen in de commissie, tot grote frustratie van de andere partijen. Stel u voor: het Vlaams Belang dat opkomt voor de sociaal zwakkeren in onze maatschappij, voor mensen met een beperking, voor de eenzamen en de armen, voor onze ouderen... Welnu ik kan u garanderen dat wij in de commissie Welzijn dezelfde weg blijven inslaan met steeds dezelfde leidraad voorop: eerst onze mensen.”