Nieuws
vrijdag, 08 jul 2022

De Moor blijft zwijgen over extra kostprijs asiel

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers confronteerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor (cd&v) met haar eerste beleidsdaad. “Met het feit dat ze in nauwelijks een week tijd erin slaagt om zo maar eventjes 1.500 nieuwe plaatsen aan te kondigen, wordt in ieder geval elk record gebroken”, zegt Van Grieken.

En zoals bekend zal het niet bij 1.500 nieuwe plaatsen blijven, aangezien De Moor meteen ook aankondigde bijkomend beroep te zullen doen op private partners (collectieve opvangplaatsen) en gemeentebesturen (individuele opvang) om de massale instroom onder te brengen. “Ik vroeg de staatssecretaris dan ook naar de budgettaire impact van deze gigantische uitbreiding van de capaciteit”, aldus Van Grieken. “Meer bepaald wou ik vernemen of het voorziene asielbudget – dat nu reeds piekt tot de historische hoogte van liefst 680 miljoen euro – nog zal verhoogd worden en waar het uiteindelijk zou ophouden. Twee duidelijke vragen waarop ook deze keer elk antwoord halsstarrig uitbleef.”

“Het stilzwijgen van De Moor toont aan dat deze regering angstvallig de almaar stijgende kosten van de immigratiecrisis wegmoffelt”

“Waar deze regering al de middelen voor de extra asielopvang eigenlijk zal halen, weten we ondertussen wel”, vervolgt Van Grieken. “Aan het einde van de rit komt de factuur sowieso terecht op het bord van onze mensen die nu al moeite hebben om op het einde van de week hun tank te vullen. Dezelfde mensen die zich – nu al, midden in de zomer – angstig afvragen of ze over enkele maanden hun huis nog zullen kunnen verwarmen.”

“Bij haar aantreden noemde Sammy Mahdi zijn opvolger ‘een warme Thatcher’”, besluit Van Grieken. “Welnu, De Moor is helemaal geen Thatcher. Thatcher eiste destijds met de historische woorden ‘I want my money back’ Brits geld terug van de toenmalige ‘Europese Gemeenschap’. De Moor blijft vasthouden aan een failliet EU-asiel- en migratiebeleid en blijft daarmee het geld door ramen en deuren smijten – in plaats van het terug te geven aan het eigen volk. Veel groter kan de tegenstelling met Thatcher niet zijn.”