Nieuws
vrijdag, 17 nov 2023

De Moor herhaalt de fout van de arbeidsmigratie uit de jaren ’60 en ’70

Foto: iStock. De Moor herhaalt de fout van de arbeidsmigratie uit de jaren ’60 en ’70

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) zal zich niet verzetten tegen de plannen van de Europese Commissie om de niet-EU-arbeidsmigratie naar dit land nog gemakkelijker te maken. “De cd&v zoekt arbeidskrachten om vacatures in te vullen en wil die dus importeren van buiten de Europese Unie”, zegt Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “En daarmee toont de Moor aan niets geleerd te hebben van de fout van de massale arbeidsmigratie in de jaren ‘60 en ‘70.”

“Stellen dat het asielbeleid in dit land een boeltje is, is een open deur intrappen”, aldus van Grieken, die gisteren in de plenaire vergadering van de Kamer de staatssecretaris ondervroeg over de arbeidsmigratie. “Tegen het einde van het jaar zullen er 35.000 asielzoekers zijn. Dan kan men toch geen voorstander zijn nog meer migratie en arbeidsmigratie? De Moor kent duidelijk de cijfers niet van de Gentse professor arbeidseconomie Stijn Baert: bijna 45 procent van de niet-EU-vreemdelingen op ons grondgebied werkt niet.” De voorzitter verwees in dit verband ook naar een studie van de Universiteit Antwerpen, waaruit bleek dat 70 procent van de OCMW-klanten in Antwerpen van allochtone origine is. In Brussel is dat zelfs 90 procent.

“Gastarbeiders worden OCMW-klanten”

“Om vacatures in te vullen hoeft de Moor het echt niet ver te zoeken”, gaat Van Grieken verder. “Bijna de helft van de niet-EU-vreemdelingen op ons grondgebied, 44,2 procent, werkt niet. Die mensen hoeven niet geïmporteerd te worden, ze zijn hier al. En in Wallonië zijn er drie keer zo veel werklozen dan in Vlaanderen. Een taalgrens oversteken, is blijkbaar moeilijker dan een zee tussen Europa en Afrika.”

“Door zich niet te verzetten tegen de waanzinnige plannen van von der Leyen en haar Europese Commissie, maakt de Moor de fout die hier in de jaren ’60 en ’70 al eens werd gemaakt. Laaggeschoolde gastarbeiders werden toen massaal naar hier gehaald, maar verloren vervolgens hun werk door de robotisering. Gastarbeiders worden OCMW-klanten, die ook nog eens hun hele familie laten overkomen”, besluit Van Grieken. “Voor het Vlaams Belang moet dit stoppen. De lusten voor de werkgever, maar de lasten en de kosten voor de gewone Vlaming, dat is onaanvaardbaar.”