Nieuws
woensdag, 24 aug 2022

“De Moor lost geen problemen op, ze creëert er nieuwe”

Gisteren legde het voltallige personeel van Fedasil het werk neer als protest tegen de onveilige werkomstandigheden aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. Vandaag kondigde staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole De Moor (cd&v) in De Ochtend op Radio 1 aan dat asielaanvragen vanaf maandag 29 augustus tijdelijk geregistreerd zullen worden in de burelen van de Dienst Vreemdelingenzaken en niet meer in het Klein Kasteeltje. Op deze laatste locatie zullen asielzoekers wel nog terecht kunnen om een opvangplaats toegewezen te krijgen.

“De Moor lost hiermee geen problemen op, ze verdubbelt de problemen”, reageert volksvertegenwoordiger Dries Van Langenhove. “Door de registratie van asielzoekers en de toewijzing van opvang uit elkaar te trekken, ontstaat het risico dat naast de werknemers van Fedasil, nu ook de medewerkers van de Dienst Vreemdelingenzaken, werkzaam in de Pachecolaan, geviseerd zullen worden door acties van agressieve en opdringerige asielzoekers. Bovendien zal er aldaar een nieuwe overlastzone van afval en lawaai gecreëerd worden”, aldus Van Langenhove.

“De Moor moet de asielinvasie aanpakken”

De Moor stelt in het interview op Radio 1 dat deze oplossing slechts tijdelijk is omdat het op termijn de bedoeling is om het aanmeldcentrum van Fedasil te verhuizen naar een andere locatie. “De regering heeft een lap grond op het oog in de gemeente Schaarbeek. Ze lijken daarbij niet te beseffen dat de bouw ervan jaren kan duren. Bovendien ziet de gemeente Schaarbeek – met alle begrip – de plannen niet zitten. Als je ziet hoe de situatie er in het Klein Kasteeltje aan toegaat, is het nagenoeg onmogelijk om een gemeente en buurt van de komst van een aanmeldcentrum te overtuigen”, getuigt Van Langenhove.

Van Langenhove blijft het herhalen: “De enige manier om de asielinvasie tegen te gaan is om de instroom fors in te perken en de krachten te bundelen om de uitstroom te maximaliseren. Daarnaast dient er kordaat opgetreden te worden tegen agressieve en sluikstortende asielzoekers: wie hier geweld pleegt, mag geen verblijfsrecht krijgen. Tot slot moeten we eindelijk het geweer van schouder veranderen en maximaal inzetten op opvang in eigen regio.”