Nieuws
maandag, 30 okt 2023

In de strijd tegen moslimextremisme is steun aan Koerden nuttig

Foto: iStock. In de strijd tegen moslimextremisme is steun aan Koerden nuttig

Het Vlaams Belang wil dat de internationale gemeenschap tegemoetkomt aan de vraag van de Koerdische Autonome Administratie van Noordoost-Syrië (AANES) naar hulp in de nasleep van de oorlog tegen Islamitische Staat (IS). “Deze steun is nuttig in de strijd tegen moslimextremisme”, zegt Kamerlid Ellen Samyn. “IS-strijders of hun echtgenotes en kinderen mogen in geen geval nog naar dit land worden gebracht.”

Momenteel verblijven tienduizenden door IS geïndoctrineerde vrouwen en kinderen in de kampen, detentie- en rehabilitatiecentra van de AANES. “Ze vormen een voedingsbodem voor islamextremisme en mogelijks voor de vorming van een nieuwe IS-garde”, aldus Samyn. “De Koerdische autoriteiten willen de IS-kinderen daarom verwijderen uit de extremistische omgeving van de kampen en richten daartoe nieuwe rehabilitatie- en educatiekampen op. Ze kaarten hierbij hun gebrek aan middelen aan en vragen dus steun van de internationale gemeenschap. Daarnaast willen ze ook steun voor het berechten van de IS-strijders.”

“Islamextremisme moet vermeden en bestreden worden. Vivaldi deed het omgekeerde”

Het Kamerlid ondervroeg hierover minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). “Uit de antwoorden van de minister viel op dat België geen enkel plan van aanpak heeft om de Koerden te steunen in hun strijd tegen het IS-extremisme”, aldus Samyn. “Noch is er enige intentie om de problematiek aan te kaarten op de relevante bilaterale en multilaterale fora. En van initiatieven voor internationale ondersteuning van de AANES is al helemaal geen sprake.”

Voor het Vlaams Belang moet iedere vorm van islamextremisme vermeden en bestreden worden. Vivaldi heeft echter net het omgekeerde gepresteerd met het terughalen van twaalf IS-vrouwen uit Koerdische gevangenenkampen. Het ging om zes vrouwen in 2021 en nog eens zes in 2022. “Alle twaalf werden ze hier berecht en veroordeeld, maar amper een jaar later blijkt dat de helft van hen al niet meer vastzit”, besluit Samyn. “Dit is waanzin. De oorlogsmisdaden begaan door deze vrouwen kunnen nooit of te nimmer worden geminimaliseerd of goedgepraat. Ze hadden moeten worden berecht in de regio waar ze de misdaden hebben begaan.”