Nieuws
vrijdag, 01 apr 2022

“De Sutter wil politieke bemoeienissen in economie versterken”

​​​Het Vlaams Belang verzet zich tegen het initiatief van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) om de greep van de overheid op Bpost en Proximus te vergroten. “We zijn er zeker niet tegen dat de overheid zelf economisch actief is, de staat heeft een strategische rol in de economie te spelen”, zegt Kamerlid Nathalie Dewulf. “Maar ze moet dat enkel doen waar het absoluut nodig is. En dat is hier zeker niet het geval.”​​

​​“De Sutter wil de wet op de autonomie van overheidsbedrijven aanpassen om op die manier schoenenverkoper Wouter Torfs, benoemd te krijgen als onafhankelijke bestuurder van Bpost”, aldus Dewulf. “Torfs voldeed niet aan het profiel zoals opgesteld door het benoemingscomité van Bpost, dat vooral een bestuurder zocht die de voor het bedrijf zeer belangrijke Amerikaanse markt goed kent. Maar Torfs is een vertrouweling van De Sutter en om hem koste wat het kost benoemd te krijgen moet er dus een wetsaanpassing komen.”

​​“De Sutter wil bij Bpost de klok terugdraaien”

​​“Vandaag is Proximus een melkkoe voor de overheid, en Bpost is pas beginnen te renderen toen het onder Johnny Thys gedeeltelijk geprivatiseerd werd en het bedrijf de vrije hand kreeg”, merkt Dewulf op. “En wat De Sutter nu wil is de politieke bemoeienissen weer versterken, terwijl het succes van de gedeeltelijke privatisering in de jaren ’90 ons net performantere bedrijven opgeleverd hebben.”​​

​​“De overheid moet haar rol spelen in sectoren die van strategisch belang zijn en die een hefboom betekenen voor het beschermen van onze economie. Vanuit dit kader willen wij dan ook een grondige evaluatie van lopende participaties”, besluit Dewulf. “Eerder dan de sectoren die strategisch minder van belang zijn, zoals telecom of postbedeling, willen we de participaties minstens reduceren om geld vrij te maken voor een Vlaams energiebedrijf dat ons energie-onafhankelijk moet maken.”​